Ilona Hongisto & Kaisa Kurikka (toim.): Toisin sanoin. Taiteentutkimusta representaation jälkeen (Eetos)

Toisin sanoin pyrkii haastamaan taiteentutkimuksessa valta-asemassa olevan representaatioajattelun olettamuksia. Vaihtoehtoja tarjoavat muodikkaat affektiivisuuden, materiaalisuuden ja posthumanismin näkökulmat. Teoreettisessa teoksessa viitataan mannermaisen nykyajattelun klassikoihin Deleuzesta Heideggeriin ja Agambeniin, joiden kautta lähestytään niin kuvataidetta, kirjallisuutta kuin elokuvaakin.

Vaikka artikkelit tarjoavat katsauksen taiteentutkimuksen piirissä tehtyihin filosofisiin keskustelunavauksiin, ei kirja toimi johdatuksena representaatioajatteluun tai sen kritiikkiin. Kyseessä on ennemminkin epätasainen välitilinpäätös, joka tulee, kenties tahtomattaan, kuvastaneeksi myöhäismodernin taiteentutkimuksen teoriakentällä vallitsevaa kaaosta.

Markku Nivalainen

”Taiteentutkimuksen ajankohtaista itsetarkastelua.”