Ainejärjestöt näyttelevät suurta roolia myös alkoholittoman opiskelijan elämässä. Jylkkäri kysyi kolmelta ainejärjestöltä, kuinka ei-juovat opiskelijat otetaan huomioon. Vastaajiksi valikoituivat jäsenmääriltään suuret ja/tai maineensa perusteella juhlapuolella aktiiviset ainejärjestöt.

Niin Ynnä ry:n, Pörssi ry:n kuin Fokus ry:nkin pöytäjuhlissa (sitsit, vuosijuhlat) on tarjolla alkoholittomat vaihtoehdot. Fokus myös painottaa, että tapahtumia järjestettäessä ja markkinoitaessa alkoholittomuuden tulee olla tasavertainen vaihtoehto, ja ei-juovien tulisi kokea olonsa tervetulleiksi kaikkiin tapahtumiin.

Liikuntatapahtumat listattiin kaikissa vastauksissa ei-juoville sopiviksi tapahtumiksi. Pörssi järjestää myös lähinnä kahvin merkeissä vietettäviä hengailuiltoja. Ynnällä uskotaan opiskelijoiden osaavan halutessaan juoda tai olla juomatta, tapahtumasta riippumatta.

Ainejärjestöt ovat saaneet ei-juovilta opiskelijoilta palautetta vaihtelevasti. Ynnän saamassa palautteessa on toivottu alkoholittomia tapahtumia, joskin tarkemmin määrittelemättä millaisia. Pörssille palautetta ei ole tullut. Yhteydenotot Fokukselle ovat edenneet palautteen antajan kanssa käytyjen keskusteluiden kautta ainejärjestön hallituksen pohdittaviksi. Palautetta on tullut lähinnä tiedotukseen ja tapahtumien markkinointiin liittyen.

Vastauksensa antoivat Ynnä Ry:n tiedottaja Heikki Pitkänen, Pörssi Ry:n juhlavastaava Enni Aittila sekä Fokus Ry:n tiedotusvastaava Miika Lähdeniemi. Dumppi ry:tä emme tavoittaneet.

Jylkkäri teki myös nettikyselyn Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden juomatottumuksista. Kyselyyn vastanneista 8 prosenttia ilmoitti, ettei nauti lainkaan alkoholia.

Jylkkärin kyselyyn vastasi 1113 opiskelijaa.