Friedrich Schiller – Kirjeitä ihmisen esteettisestä kasvatuksesta (Tutkijaliitto)

Saksalaisen kirjallisuuden klassikko Friedrich Schiller muistetaan ennen kaikkea näytelmäkirjailijana ja runoilijana, mutta hänen teoreettiset kirjoituksensa ovat vaikutusvaltaisuudestaan huolimatta jääneet vähemmälle huomiolle.

Filosofiaa ja estetiikkaa yhdistelevä Kirjeitä ihmisen esteettisestä kasvatuksesta maalailee kuvan rauhanomaisesta vallankumouksesta, jonka päämääränä on valistuksen järkikeskeisen maailmankuvan eheyttäminen. Schillerin käsittelemät teemat ovat edelleen ajankohtaisia mannermaisessa filosofiassa ja estetiikassa.

Kiehtovan tulokulman paikoin sangen haastavan teokseen tarjoaa Tiina Tikkasen teos Schillerin kirjeet esteettisestä kasvatuksesta (1987/1996), jonka on julkaissut Kampus Kustannus.

Markku Nivalainen

”Aistimellisen sivistyksen vaalimiseen”