Kun tämän lehden pääuutisen kirjoittaja kysyi Jykesin toimitusjohtajalta hänen palkkaansa, oli toimitusjohtaja Ari Hiltunen ihmetellyt, onko toimittaja selvittänyt naapurihuoneessa istujan palkan. Vastaan toimittajan puolesta näin julkisesti, että aika moni omistaja haluaa tietää yritysten johdon palkitsemisesta hyvinkin yksityiskohtaisesti.

Kaupunginyhtiöt ovat kuntalaisten omistamia. Minä omistan muitakin yrityksiä. Esimerkiksi Keskisuomalaista omistan kahden osakkeen verran. Se tarkoittaa noin yhtä viidesmiljoonasosaa yhtiöstä. Kaupungin tuoreimman virallisen väkiluvun (132 062) mukaan laskettuna olen Jykes:ssa noin neljäkymmnentäkertaisesti isompi omistaja kuin Keskisuomalaisessa.
Pörssiyhtiöiden corporate governance -ohjeet käskevät julkistamaan toimitusjohtajan palkan ja muut etuudet. Samaa sanoo Kuntaliiton suositus kunnallisista osakeyhtiöistä.

Virkamiesten ja liikelaitosjohtajien osalta asia ei ole suositusten varassa. Palkkatiedot ovat julkisia lain mukaan. Lainsäätäjällä on ollut ajatus, että verorahoilla toimivat ihmiset joutuvat sietämään suurempaa läpinäkyvyyttä. Tämä läpinäkyvyys on koko ajan heikentynyt, kun kunnan toimintaa on yhtiöitetty. Osakeyhtiöihin julkisuuslaki ei päde – ei edes kunnallisiin. On surkuhupaisaa, että yksityiset pörssiyhtiöt joutuvat raportoimaan toiminnastaan seikkaperäisemmin kuin kuntalaisten omistamat yhtiöt.

Yhtiöittäminen lamaannuttaa demokratiaa muutenkin. Kovin suoraa vaikutusvaltaa ei kuntalaisella yhtiöön ole, kun siellä toimitusjohtaja päättää asioista ja vastaa ainoastaan yhtiön hallitukselle. Tytäryhtiön hallituksen nimittää yhtiökokous, jonka edustajat valitsee kaupunginhallitus.

Kaupunginhallituksellakaan ei ole muuta juridista keinoa vaikuttaa omistamaansa yhtiöön kuin vaihtaa hallitus. Lyseopäätöksessähän näimme, että kaupunginhallituksen ohjeita ei ole pakko noudattaa, vaikka istuisikin jossain kaupungin mandaatilla.

Maan hallitus suunnittelee tuovansa eduskuntaan lakiesityksen, joka pakottaisi kunnat yhtiöittämään kaikki liikelaitokset, jotka toimivat kilpailluilla aloilla. Jyväskylässä tämä on jo tehty lukuunottamatta työterveyshuoltoa, joka sekin tarjoaa lakisääteistä palvelua, eikä ehkä olisi yhtiöittämisvelvoitteen piirissä. Yhtiöittämistä edistetään yksityisten yritysten kilpailuedellytysten parantamiseksi, mutta samalla soisi hallituksen huolehtivan myös kunnan toiminnan läpinäkyvyydestä.

Vaikka Jylkkäri on tirkistelynhalullaan saattanut närkästyttää ihmisiä palkkatietoja kyselemällä, emme ole uteliaisuudessamme yksin. Kaupunginjohtajakin on tilannut selvityksen tytäryhtiöiden johtajien palkoista.
Toivottavasti selvitys julkistetaan ja niitä tehdään muissakin kunnissa. Kun tiedämme, miten poliittisia palkintovirkoja on jaettu valtion tasolla, olisi naiivia ajatella, ettei niitä löytyisi myös kunnista.

Aiheesta lisää: