Tähän mennessä Jyväskylän kaupungilla ei ole ollut varsinaista ohjeistusta siitä, mitkä tekijät määrittävät sen tytäryhtiöiden toimitusjohtajien palkkojen suuruutta.

Nyt kuitenkin kaupungin sisäinen konsernin ohjausryhmä valmistelee kirjallista ohjeistusta tämän suhteen. Ryhmä on kaupunginjohtaja Markku Anderssonin nimittämä. Sillä ei ole virallista asemaa, vaan se valmistelee asioita kaupunginjohtajan apuna.

”Olemme parhaillaan kartoittamassa asiaa. Meillä on ollut linjauksia aiemmin, mutta ne ovat sen verran kaukaisia, että niitä on syytä tarkistaa”, kertoo ryhmään kuuluva kaupunginlakimies Tiina Mikkola.

Ryhmään niin ikään kuuluvan Jyväskylän kaupungin talousjohtaja Ari Hirvensalon mukaan kirjallisia ohjeita ei aiemmin ole ollut sen vuoksi, että jokaisen toimitusjohtajan rekrytointi on oma tapauksensa, josta yhtiön hallitus vastaa.

Hirvensalo korostaa, että minkään yhtiön toimitusjohtaja ei ole tällä hetkellä vaihtumassa. Tavoitteena on hänen mukaansa saada jonkinlainen kokonaiskuva tytäryhtiöiden tilanteesta.

Kuntaliitto on suosittanut, että kunnanjohtajan ja -hallituksen käsitys johtajasopimuksen sisällöstä on hankittava ennen sopimuksen allekirjoittamista, vaikka johtajan palkkaakin juridisesti yhtiön hallitus.

 

Kaupunginlakimies Mikkola toteaa, että palkat ovat riippuvaisia monesta tekijästä, kuten toimialasta, liikevaihdosta ja toiminnan laadusta.

”Ei voida sanoa, että meidän kaikki toimitusjohtajamme saavat summan X palkkaa. Se vaikeuttaisi pätevien toimitusjohtajien rekrytointia yhtiöihin.”

Mikkola korostaa kuitenkin olevansa henkilökohtaisesti sitä mieltä, että koska yhtiö on osa julkista organisaatiota, tulee sen sisällä olla jonkinlainen tietty linja, kuten useimmiten on missä tahansa konsernissa.

Mikkola itse kertoo, ettei hänellä ole tietoa toimitusjohtajien palkoista.

”Eikä varmasti ole suurella osalla kaupungin organisaation sisällä olevista henkilöistäkään. Lähtökohtaisesti toimitusjohtajan palkka on ollut yhtiön asia, josta päättää yhtiön hallitus.”
Mikkola arvelee, että tytäryhtiöiden johdon palkkaselvitys- ja ohjeistus ei valmistuessaan tule julkiseksi.

Aiheesta lisää: