Jylkkäri julkaisi aiemmin keväällä kaupungin verkkopalvelusta peräisin olevia päätöspöytäkirjoja. Mukana olivat useammilta vuosilta kaupunkisuunnittelulautakunnan (2007–2008), kaupunkirakennelautakunnan (2008–2010), kaupunginvaltuuston (2007–2010) ja kaupunginhallituksen (2007–2010) pöytäkirjat.

Jylkkäri pyysi kiinnostuneita kaivelemaan päätösdataa, jotta näkisimme, mitä html-muotoisista pöytäkirjoista voisi saada koneellisesti irti. Työhön tarttui Tuomas Räsänen ja laati ohjelman, joka hakee pöytäkirjat verkosta ja siistii ne järkevään muotoon. Ohjelma tallentaa pöytäkirjoista poimittavaa tietoa tietokantaan, jossa on neljä taulua: kokoukset, asita, osallistujat, valmistelijat. Ohjelma myös piirtää kuvia ko. tietokannasta.

Tietokantaan tallennetaan seuraavaa dataa:

Kokoukset:

 • toimielin
 • paikka
 • alkuaika
 • kesto (ottaa huomioon, että kokous voi koostua useasta osasta useana
 • päivänä)
 • generoitu id

Asiat:

 • kokouksen id (linkitys tiettyyn kokoukseen)
 • käsittelynumero
 • otsikko
 • dnro
 • päätös
 • generoitu id

Osallistujat:

 • kokouksen id (linkitys tiettyyn kokoukseen*)
 • osallistujan nimi
 • rooli (päätöksentekijä / muu)

Valmistelijat:

 • asian id (linkitys tiettyyn asiaan)
 • nimi

Räsänen myös laittoi kartalle (Google Maps) kaikki päätösasiakirjat, joissa esiintyy jokin jyväskyläläinen kadun tai tien nimi. Räsänen kertoo kadunnimien plottaamisesta kartalle seuraavaa:

 1. Haetaan kadunnimet perusmuodossa Itellan postinumeropalvelusta.
 2. Generoidaan jokaiselle kadulle taivutusmuotoja Joel Lehtosen taivutustyökalulla.
 3. Etsitään pöytäkirjoista osoitteita eri näillä (ml. em. taivutusmuodot)
 4. Geokoodataan osoitteet koordinaateiksi
 5. Kootaan edellisitä JSON-tiedosto, joka visualisoidaan Google Maps JavaScript API v3:lla.
Tutustu Tuomas Räsäsen Klupuun ja ihastu. Karttaplottauksen lisäksi Tuomaksen koodi kertoo, että Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt virkamiesten esitykset sellaisenaan miltei yhdeksän kertaa kymmenestä. Kertooko tämä sitten luottamushenkilöiden kumileimasin roolista vai poikkeuksellisen tehokkaasta virkamiesvalmistelun poliittisesta ohjauksesta – mene ja tiedä. Mutta siitähän sitten tulisi lisää journalismia tämän datan jatkoksi: datajournalismia Jyväskylään, kuten toivottu on.
Kommenteissa kuulisin mieluusti ajatuksia siitä, miten hommaa pitäisi jatkojalostaa. Myös tulosten (virkamiesten esitysten läpimenoprosentti) saa mielellään pistokokeilla, ja raportoida tuloksista tänne. Jylkkärin toimitus on lomautettuna kesän, joten päivityksiä pyritään tekemään vain äärimmäisessä hädässä, jotta meitä ei lomautettaisi ympärivuotisesti, jos lehti alkaa pyöriä ilman palkkaa. Mutta syksyllä taas palataan asioihin. Silloin meitä voi lähestyä sähköpostilla ja puhelimitse.