Nihkeästi sujuva ryhmätyöskentely on jokaisen organisaation ja ryhmän tuntema ongelma. Onneksi netti on pulollaan ilmaispalveluita, joilla työt voidaan järkeistää.

Epäselvät vastuut, riittämätön viestintä ja toisaalta hallitsematon sähköpostitulva tekevät ryhmätyöskentelystä usein tappavan turhauttavaa.
Isot organisaatiot vastaavat haasteisiin kalliilla ja monimutkaisilla projektinhallintaohjelmistoilla. Viime vuosina suosiota ovat keränneet ketterät nettityökalut, joiden käyttö on usein ilmaista pienille ryhmille.

Asana, Podio ja Teambox ovat esimerkkejä suosituista pilvipalveluista, joita käytetään älypuhelimella tai selaimella. Ne tekevät viestinnästä Facebook- tai Twitter-tyylistä nopeaa, tiivistä kommunikointia, jossa ajatukset ja kommentit kanavoituvat konkreettisten tehtävien muotoon.
Irrallisten ja luokittelemattomien sähköpostiviestien sijaan viestit jäsentyvät keskusteluketjuihin ja tehtävälistoihin. Tehtävistä voidaan nähdä, mitä kukakin milloinkin työstää ja milloin työn pitäisi olla valmis.

Tyypillinen ryhmätyö yliopistolla voisi olla esimerkiksi esityksen laatiminen aiheesta uusliberalistisen hallinnan diskursiiviset prosessit postfeministisessä naistenlehdessä.
Jokaiselle ryhmän jäsenlle luodaan tunnukset palveluun. Lisäksi voidaan luoda esimerkiksi jaettu Google-dokumentti kirjallista loppuraporttia varten.
Tärkeää on pitää tehtävät konkreettisina. Tehtävälistan tai projektin otsikko voi olla esimerkiksi “Lähdekirjallisuuden hankkiminen”, mutta tehtävien on oltava konkreettista toimintaa, kuten “kysy professorilta lähteitä” tai “käy kirjastossa hakemassa kirjat”.
Kaikki mieleen tulevat ja keskusteluissa esiin nousevat ajatukset voidaan kirjata ohjelmaan ja niitä voidaan pilkkoa tehtäviksi, jotka delegoidaan ryhmän jäsenille.

Kaikkeen viestintään ja päätöksentekoon ei tarvita enää kokousta, vaan dokumentteja voidaan työstää yhdessä sujuvasti etänä. Tehtävälistojen kirjoittamiseen käytetty aika voi tuntua olevan pois varsinaisen raportin työstämiseen käytetystä ajasta.
Tosiasiassa työskentely tehostuu huomattavasti, kun sopivan ajan koittaessa voi vaan suorittaa tehtäviä listalta sen sijaan, että poukkoilisi pitkin nettiä miljoonan muistettavan asian jyskyttäessä takaraivossa.

Aiheesta lisää: