Humanisti voi ansaita aktiivisuudesta nelinkertaisesti yhteiskuntatieteilijään verrattuna.

Opintopisteiden saaminen luottamustehtävien hoitamisesta riippuu jatkossakin tiedekunnan ja laitoksen myötämielisyydestä.
Kun kyseessä ovat luottamustehtävästä, kuten tutoroinnista, ainejärjestötoiminnasta tai hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta saatavat opintopisteet, erot tiedekuntien välillä ovat huomattavia. Silti yliopistolla karsastetaan tarkkojen ohjeistuksien laatimista.
”Emme halua olla tiedekuntien niskavilloissa kiinni”, koulutusjohtaja Kari Pitkänen muotoilee.
Ylioppilaskunnan hallituksessa kuitenkin toivotaan opintopisteiden myöntämisen yleistyvän, sillä ne nähdään kannustimena, jolla opiskelijoita houkutellaan ottamaan osaa yhteiskunnalliseen toimintaan.
”Ylioppilaskuntaa kiinnostaa asian yhteiskunnallinen näkökulma. Järjestötoiminnassa on tosi vähän aktiiveja ja yhä vähemmän sitoutumista”, ylioppilaskunnan hallituksen toinen korkeakoulupolitiikasta vastaava jäsen Hannu Heikkilä huomauttaa.

Heikkilä vetoaa myös siihen, ettei ole reilua, että käytännössä identtisistä tehtävistä myönnetään eri tavalla opintopisteitä alasta riippuen.
Jyväskylän yliopistossa esimerkiksi humanistinen tiedekunta antaa tunnustusta luottamustoimien hoitamisesta jopa kahdeksan opintopisteen edestä. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta puolestaan myöntää pisteitä ainoastaan tutortoiminnasta, ja siitäkin vain kaksi opintopistettä.
Koulutusjohtaja muistuttaa kuitenkin, että ilman tarkkaa harkintaa ohjeistuksilla ja määräyksillä voidaan helposti aiheuttaa enemmän vahinkoa kuin hyötyä.
”Aika harkiten mietitään, miltä osin lähdetään rajaamaan tiedekuntien autonomiaa”, Pitkänen toteaa.

Heikkilän mukaan ongelmana ovat myös kirjavat tiedotuskäytännöt.
”Niissäkin tiedekunnissa, joissa opintopisteitä myönnetään, tiedotetaan niin vähän asiasta, ettei se toimi kannustimena siinä mielessä kuin pitäisi”, Heikkilä harmittelee.
Erot tiedekuntien välillä johtuvat pitkälti näkemyseroista. Toisten mielestä opintopisteiden antaminen johtaisi käytännössä kaksinkertaisesti palkitsemiseen. Toisten mukaan opintopisteiden antaminen taas toimisi kannustimena, jolla opiskelijat saadaan houkuteltua mukaan yhteisön kehittämiseen ja järjestötoimintaan.
Esimerkiksi yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ja kauppakorkeakoulu perustelevat tiukkaa linjaansa siten, että opiskelijat hyötyvät luottamustoimista saatavasta kokemuksesta muilla tavoin, esimerkiksi CV-merkintänä.
Tilanne ei koske vain Jyväskylän yliopistoa, vaan tiedekuntien väliset erot on pantu merkille myös muissa ylioppilaskunnissa. Heikkilän mukaan ylioppilaskunnat pohtivatkin syksyn aikana mahdollisuutta tehdä asiasta yhteinen kannanotto.

Riikka Valtonen