Tilinpäätösanalyysiin erikoistunut lehtori Antti Rautiainen sanoo, että paperiyhtiöt voisivat valottaa Kankaan maakauppojen taustoja hälventääkseen epäilyjä siitä, että kauppahintaa olisi paisuteltu keinotekoisesti kaupungin rahastamiseksi.

Asiantuntija ihmettelee Kankaan kauppoja

Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulun lehtorin mukaan paperiyhtiöt voisivat halutessaan hälventää epäilyksiä veronmaksajien vedättämisestä.

Jyväskylän yliopiston lehtori Antti Rautiainen pitää aiheellisena Jylkkärin kysymyksiä Kankaan alueen kaupoista. Rautiainen opettaa Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulussa muun muassa tilinpäätösanalyysiä ja arvonmääritystä.
Jylkkäri huomautti viime numerossaan M-Realin ostaneen Kankaan tehdasalueen käytännössä 6 miljoonalla eurolla sekä panteteilla, joiden todellinen arvo näyttäisi olevan murto-osa niille lasketusta arvosta. Kaupunki kuitenkin lunasti maat 13 miljoonalla eurolla.

“Huoli yritysten välisten kauppojen markkinahintatasosta, hintaneuvottelujen avoimuudesta ja siten Kankaan alueen hintatason oikeellisuudesta kaupungin ja jyväskyläläisten veronmaksajien näkökulmasta tarkastellen on periaatteessa ihan aiheellinen”, sanoo Rautiainen.

“Tällaisten maakauppojen tulee mielestäni perustua ns. reiluun peliin ja markkinahintoihin”, hän sanoo.

Rautiainen muistuttaa, että veronmaksajat eivät välttämättä ole hävinneet rahaa, vaikka M-Real olisikin veronmaksajien kustannuksella hyötynyt.

“Eri asia sitten on, onko tapahtunut mitään ongelmallista tai voisiko sellaista ainakaan mitenkään todistaa. Nähdäkseni kaupunki on silti voinut tehdä hyvät kaupat Kankaan alueesta, olipa myyntihinta Sappin ja M-Realin välillä sitten sovittu millä perusteella tahansa”, sanoo Rautiainen.

“Isoissa konserneissa on usein aidosti hyvinkin monia erilaisia kauppoja eri tahojen välillä, joten voi olla esimerkiksi useita eri patenttien myyntejä tai ostoja yms., mikä vaikeuttaa ulkopuolisen mahdollisuuksia saada oikea kuva tilinpäätöksestä ja yksittäisen kaupan vaikutuksesta kokonaisuuteen”, hän jatkaa.

Jylkkäri on kysynyt tällaisten perusteiden perään sekä M-Realilta ja Sappilta. Kumpikaan ei suostu kommentoimaan kauppoja tarkemmin. M-Realilla ja Sappilla oli vanhastaan olemassa sopimus, jossa M-Realille oli sovittu oikeus ostaa Kankaan tehdasalue. M-Real ei suostu kertomaan, mikä hinta sopimuksessa oli sovittu. Yhtiö ei myöskään kommentoi, oliko kaupungin maksama 13 miljoonaa euroa enemmän tai vähemmän kuin M-Realin ja Sappin välisessä sopimuksessa oli kauppahinnaksi sovittu.

Rautiaisen mielestä yhtiöt voisivat halutessaan hälventää epäilyksen varjoa.

“Tilinpäätöstenhän tulee antaa oikea ja riittävä kuva toiminnasta ja jos tällainen pienikin epäilys on Jylkkärissä herännyt, voi tietysti olla, että kauppojen taustoja olisi voinut kertoa laajemminkin”, hän sanoo.

“On myös toisaalta ymmärrettävää etteivät yhtiöt halua välttämättä kertoa kaikkien liiketoimiensa tai suunnitelmiensa yksityiskohtia tai muita yrityssalaisuuksiaan laajemmalti”, hän jatkaa.

Sen jälkeen, kun kaupunki oli päättänyt etuosto-oikeudellaan lunastaa Kankaan tehdasalueen, tehtiin alueella toinen kauppa, jossa M-Real myi YIT:lle maita Kankaan alueelta. Tässä kaupassa etuosto-oikeutta ei käytetty ja päätöksen siitä teki virkamies, eikä kaupunginhallitus.

“Myös se, että YIT sai ostaa jonkin alueen eri hintatasolla osin kaupungin virkamiesten päätöksellä on mielenkiintoinen seikka jutussanne”, sanoo Rautiainen.

Jarno Liski
paatoimittaja@jylkkari.fi