Kaupunki osti Kankaan tehdasalueen 13 miljoonalla eurolla. Myös YIT osti alueelta maita. Aluetta kehitetään arkkitehtikilpailun voittajatyön pohjalta. Kuvat: Suomen Ilmakuva Oy / Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen.

Kaupungin Kankaan tehdasalueesta maksamassa 13 miljoonassa eurossa saattoi olla miljoonia euroja ylihintaa. Kaupunki kuitenkin maksoi, mitä paperiyhtiöt keskenään sopivat.

Jylkkärin selvitykset antavat syyn epäillä, että Kankaan alueen kauppahintaa paisutettiin keinotekoisesti kaupungin etuoston torjumiseksi tai kaupunkilaisten rahastamiseksi. Kun kaupunki päätti käyttää etuosto-oikeuttaan, se joutui lain mukaan maksamaan kauppahinnan, jonka paperitehtaat olivat keskenään sopineet.

M-Real sopi heinäkuussa 2010 ostavansa Kankaan tehdasalueen eteläafrikkalaiselta paperiyhtiö Sappilta 13 miljoonan euron hintaan. Samalla Sappi osti patentteja M-Realilta 7 miljoonan euron hintaan.
Kaupunki päätti syksyllä käyttää etuosto-oikeuttaan ja lunastaa tehdasalueen M-Realilta. Etuosto-oikeus tarkoittaa sitä, että kaupunki saa lunastaa itselleen alueellaan myytyjä maita, mutta sen pitää maksaa niistä sama hinta, jonka osapuolet ovat keskenään sopineet.

M-Real sopi ostavansa maat 13 miljoonan euron hintaan, mutta patenttikaupoista johtuen todellinen hinta oli käytännössä 6 miljoonaa euroa sekä patentit. Patenttien todellisesta arvosta on kuitenkin epäselvyyttä. Yhtiöiden omissa papereissa niillä näyttäisi olevan vähän tai ei ollenkaan arvoa.

Syksyllä 2010 M-Real kertoi sijoittajilleen, että myydyt patentit liittyivät graafisiin papereihin, eikä niillä ollut merkitystä yhtiön tulevaisuuden kannalta. Kauppa kuitenkin tapahtui yllättävän myöhään, sillä M-Real oli myynyt graafisten papereiden liiketoiminnan Sappille jo 2008–2009. Tammikuussa 2010 Sappi lopetti Kankaan tehtaan. Miksi Sappi osti patentit vasta kesällä 2010?
M-Real kirjasi patenteista kuuden miljoonan euron myyntivoiton. Se tarkoittaa sitä, että yhtiö itse oli arvioinut patentit miljoonan euron arvoisiksi. Miten M-Real sai patentit myytyä seitsenkertaiseen hintaan Sappille?
Sappi ilmoitti vuonna 2009 omistavansa patentteja 20 miljoonan dollarin arvosta. Seitsemän miljoonan euron patenttiostoksen jälkeen, sillä oli edelleen taseessaan vain 20 miljoonan dollarin arvosta patentteja. Taseeseen yhtiön pitää merkitä kaikki omaisuus, jolla se katsoo olevan taloudellista arvoa. Miksi Sappi osti patentteja, joilla se ei näe arvoa?
M-Real kertoo, että patentteihin liittyi kolmansien osapuolien kanssa tehtyjä sopimuksia, joiden selvittely vei aikaa. Muihin kysymyksiin yhtiö kieltäytyy vastaamasta.

Yksi selitys koville kauppahinnoille olisi, että patenttien ja maan hintaa paisutettiin keinotekoisesti. Näin olisi voitu varmistua siitä, että mikäli kaupunki käyttää etuosto-oikeuttaan, joutuu se maksamaan maista tuntuvan hinnan.
M-Realin kannalta olisi ollut sama maksaa maista vaikka 113 miljoonaa euroa, mikäli Sappi olisi maksanut patenteista vastaavasti 107 miljoonaa euroa. Tässäkin tapauksessa lopputulos olisi ollut sama: Sappi saa kuusi miljoonaa euroa ja patentit. Sen sijaan kaupungin pitäisi lunastaa maat 113 miljoonalla eurolla, mikäli se haluaisi käyttää etuosto-oikeuttaan.

Yhtiöiden tiedossa oli kauppoja tehtäessä, että kaupunki haluaa tehdasalueen. Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto kertoo, että Jyväskylän kaupunki neuvotteli keväällä 2010 Sappin kanssa Kankaan alueen ostamisesta. Neuvottelut kariutuivat Jylkkärin tietojen mukaan hintaerimielisyyksiin.

Jylkkärin tietojen mukaan Kankaan alueen hintaa pidettiin kaupungintalolla korkeahkona, mutta kauppa katsottiin silti kannattavaksi. Apulaiskaupunginjohtaja Koivisto seisoo etuostopäätöksen takana.

“Näistä sinun esittämistäsi seikoista en ole ollut tietoinen, mutta me arvioimme kauppahintaa siltä pohjalta, että onko se järkevä. Tulimme siihen tulokseen, että se ehdottomasti on järkevä”, sanoo Koivisto.

M-Real kiistää, että patenttikaupoilla olisi vedätetty kauppahintaa ylöspäin. M-Realin mukaan Kankaan alueen arvo on suurempi kuin 13 miljoonaa euroa.
Yhtiö ei suostu kommentoimaan, sitä miten se sai patentit myytyä seitsenkertaiseen hintaan. Sappilta ei vastattu Jylkkärin kysymyksiin ennen lehden painoon menoa.

Faktalaatikko:

syyskuu 2008 Sappi osti Kankaan paperitehtaan M-Realilta.
tammikuu 2010 Sappi lakkautti Kankaan paperitehtaan.
kevät 2010 Kaupunki neuvotteli Kankaan alueen ostamisesta Sappin kanssa.
heinäkuu 2010 M-Real osti Kankaan tehdasalueen 13 miljoonalla eurolla Sappilta.
syyskuu 2010 Kaupunki lunasti tehdasalueen 13 miljoonalla eurolla M-Realilta.
tammikuu 2011 YIT osti maita Kankaan alueelta 3,5 miljoonalla eurolla M-Realilta.
heinäkuu 2011 Kaupunki julisti suunnittelukilpailun Kankaan alueesta.
helmikuu 2012 Suunnittelukilpailun voittaja julistettiin.
nyt Kaupunki suunnittelee alueen kaavoittamista kilpailutyön pohjalta.

Jarno Liski

Koska nämä kahdensuuntaiset kaupat sekä etuosto-oikeus ovat – ainakin koelukijoidemme  mukaan – vaikeita hahmottaa, laati Jylkkärin vitsitoimitus havainnollistavan kaskun.

Lisää aiheesta:

Suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen autokaupoilla -kasku

Kannattaako YIT:n kaavariski?