Meidän yhteiskunnassamme kaikilla täytyy olla ammatti.

Ammatit voidaan jakaa kolmeen luokkaan:

  1. “Oikeat ammatit”, kuten sekatyömies, baarimikko, kansanedustaja….. Suurin osa kuuluu tähän luokkaan.
  2. Sitten on byrokratian tarpeisiin luotuja ammatteja, kuten työtön ja eläkeläinen.
  3. Kolmanneksi on ammatteja, joita yhteiskunta ei tunnusta, kuten huora ja huumekauppias.

Jos kuulut viimeksi mainittuun ryhmään on tärkeää hommata “paperiammatti”.

Helpointa on siirtää itsensä paperisodan keinoin työttömäksi. Se on jo tarpeeksi, mutta kovimmat hommaavat eläkeläisen paperit. Tämä vaatii pidemmän sodan, mutta myös edut ovat paremmat.

Jyrki Kataisen jytkyhallitus yrittää tietenkin pakottaa oman onnensa tavoittelijat ruotuun. Yhteiskuntatakuu-nimeä kantavan aivopierun keskeisiin ehdotuksiin kuuluu alle 25-vuotiaiden työttömien, vähätuloisten taiteilijoiden, aloittelevien yrittäjien ja harmaan talouden piirissä työskentelevien nuorten siivoaminen työttömyystilastoista opiskelijoiksi. Perusturvan heikennysten uhalla kaikki alle 25-vuotiaat työttömyyskorvausta nauttivat nuoret pakotetaan hakeutumaan koulutukseen, jota he eivät halua.

Ei hätää käteispalkansaajat ja elämäntapaintiaanit, perustulonne on pelastettavissa!

Paperin pyörittelijöiden hyökkäys nuorisoa vastaan voidaan käytännössä estää kahdella eri tavalla.

Kaikkein varmin ja vaivattomin tapa välttää ei toivottu opiskelupaikka ilman taloudellisia sanktiota on hakea opiskelemaan oppilaitoksiin, joihin on vaikeaa tai lähes mahdotonta päästä. Tälläisiä ovat esimerkiksi suurten kaupunkien taide- ja media-alan koulutusohjelmat.

Epäonnistuneen hakuprosessin jälkeen viranomaisilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa lakisääteisten etujen maksamista. Toki rangaistuksia on tämän jälkeen tiedossa työvoimatoimistojen “Kuinka kirjoitat oman nimesi oikein” -tyyppisten kurssien muodossa.

Hieman riskialttiimpi ja työläämpi, mutta lopulta paras tapa lopettaa viranomaisten ahdistelu, on hankkiutua sairaseläkkeelle. Toisinaan eläkkeelle pääsy on erittäin vaikeaa. Paperisotaa varten sairauden tulisi olla työkykyä merkittävästi alentava sekä sellainen, jota lääkäreiden on vaikea todistaa keksityksi.

Eläkkeen turvin voikin sitten huoletta jatkaa syrjäytymistä kohti merkittäväksi kokemaansa elämää. Mikäs sen mukavampaa kuin ottaa kaljaa ilman pelkoa työllistymiskursseista!