Moni kaupunkilainen luuli, että kaupunki osti kaikki M-Realin omistamat maat Kankaan tehdasalueelta. Myöhemmin kävi kuitenkin ilmi, että myös YIT oli ostanut maita M-Realilta. Tässä kaupassa kaupunki ei käyttänyt etuosto-oikeuttaan.

Päätös etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä tehtiin virkamiespäätöksenä. Päätöksen teki kaupungingeodeetti tammikuussa 2011.
Lain mukaan etuosto-oikeuden käyttämisestä päättä kaupunginhallitus. Jyväskylässä kaupunginhallitus on kuitekin vuonna 2009 päättänyt, että päätöksen etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä voi tehdä kaupungingeodeetti.

Käytännössä kaupunginhallitus siis poimii kokoukseensa ne maakaupat, joissa se haluaa maat itselleen lunastaa. Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koiviston mukaan myös YIT:n ostamien maiden kauppa käsiteltiin kaupunginhallituksessa, mutta epävirallisesti.

Koiviston alainen, kaupunkirakennepalveluiden hankejohtaja Anne Sandelin kertoo, että kauppahinta arvioitiin liian korkeaksi. YIT maksoi maista 65 euroa neliömetriltä, kun kaupungin aiemmin ostamat alueet maksoivat 51 euroa neliömetriltä. YIT osti maata 3,5 hehtaaria, kaupunki 25,6 hehaaria.

Kaupungin ostamilla mailla pitää purkaa vanhoja tehdasrakennuksia sekä puhdistaa pilaantunutta maata. Kun kaupunki päätti etuosto-oikeuden käyttämisestä, arvioitiin purku- ja puhdistustöiden kustannuksisksi 5–10 miljoonaa euroa. Mikäli nämä kustannukset huomioidaan, tulisi kaupungin ostamien maiden hinnaksi 70–90 euroa neliömetriltä.

Sandelinin mukaan alue on YIT:n maa-alueet ovat kuitenkin liian pirstaleisia, jotta niiden ostaminen olisi ollut kaupungille kannattavaa. Lisäksi Sandelin huomauttaa mailla olevan vanhoja puutaloja, jotka ovat suojelukohteita.
Myös kaupungin ostamalla alueella on suojelukohde, eli vanha tehdasrakennus. Sen tilalle ei voida rakentaa kalliita asuntoja tai liiketiloja.
“Vaihtoehto on, että näistä vanhaan paperitehtaaseen liittyvistä riskeistä ja vastuista hankkiudutaan eroon. Eli hankitaan sille yksityinen omistaja kehittämään sitä”, sanoo Timo Koivisto.

Kaupungilla ei Koiviston ja Sandelinin mukaan ole vielä valmiita suunnitelmia, joista selviäisi, kuinka paljon rakennusoikeutta kaavoitetaan YIT:n maille ja kuinka paljon kaupungin maille. Kun asemakaavaa tehdään, selviää se, miten kannattava kauppa oli YIT:lle tai olisi ollut kaupungille.

 YIT:n ostamat maa-alueet Jyväskylän kartalla

Aiheesta lisää:

Kankaan kaupoissa mahdollisesti puolet ilmaa