Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto hakee purkulupaa Kortepohjan ylioppilaskylän suurimmalle kerrostalolle, MNOP-talolle. DDR:ksi kutsuttu talo vaatisi lähivuosina kallista peruskorjausta.
Nykyisessä tilanteessa asuntojen käyttöaste on alentunut, sillä soluasuntojen kysyntä on vähentynyt. Soluasuntojen muuntaminen yksiöiksi on ylioppilaskunnan arvioiden mukaan teknisesti haastavaa ja hyvin kallista.

JYYn hallituksen puheenjohtajan Kalle Jokisen sekä ylioppilaskunnan pääsihteeri Minna Oinaan tietojen mukaan Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskukselta ARA:lta ei olisi luvassa tukea peruskorjaukseen. Edustajisto on päättänyt ainoastaan purkuluvan hakemisesta. Varsinaisesta purkamisesta ja mahdollisesta uudisrakentamisesta päätetään vasta, kun tiedetään, saadaanko talolle purkulupa.