Nefan ja Tosineen kv-raporttia työsti noin kymmenen hengen ryhmä opiskelijoita. Nooa Nykänen, Jarmo Taskinen ja Sanni Saarimäki olivat mukana raportin kirjoitustyössä.
Nefan ja Tosineen kv-raporttia työsti noin kymmenen hengen ryhmä opiskelijoita. Nooa Nykänen, Jarmo Taskinen ja Sanni Saarimäki olivat mukana raportin kirjoitustyössä.

Historian ja etnologian ainejärjestöt halusivat laitokselleen korupuheiden sijaan tekoja. Opiskelijoiden kv-raportti sai nopeasti muutoksia
aikaan.

Historian ja etnologian laitoksen (Hela) opiskelijoiden mielestä heille välitetty viesti laitoksen kansainvälisyydestä on ollut ristiriitainen: kansainvälisyyttä on korostettu ja painotettu, mutta opiskelijoiden arjessa se ei ole näkynyt.
Kahvipöydissä jupisemisen sijaan Helan opiskelijat tarttuivat toimeen. Parissa kuukaudessa syntyi kansainvälisyystoimikunta ja sen tekemä raportti, jossa esitetään kritiikkiä ja parannusehdotuksia laitoksen kv-asioiden kehittämiseksi.
Raportin mukaan esimerkiksi tiedonkulku vaihto-opiskelijoille on tökkinyt ja vieraskielisiä kursseja on ollut valitettavan vähän tarjolla.
”Meille on voinut tulla opiskelijoita vaihtoon, mutta heille ei ole ollut juuri mitään muuta tekemistä kuin kirjatenttejä”, raporttia kirjoittanut Jarmo Taskinen kertoo.
Raporttiin haastateltiin muun muassa opiskelijoita, tutkijoita sekä muutamaa laitokselle saapunutta vaihto-opiskelijaa. Yli puolet haastateltavista koki, ettei kansainvälisyys näy laitoksen toiminnassa, eikä suurin osa ollut koskaan esimerkiksi nähnyt yhtään vaihto-opiskelijaa laitoksella.

Laitoksen johtaja Jari Ojala kertoo tunnistavansa raportissa kritisoituja asioita, mutta muistuttaa, että samojen ongelmien parissa painitaan joka paikassa.
”En usko, että meidän laitos on mitenkään poikkeuksellinen. Ongelmat ovat täsmälleen samoja kaikkialla. Esimerkiksi kansainvälisyyden huomioiminen työelämässä tulee esille jatkuvasti niin meillä kuin ulkomailla.”
Taskinen on Ojalan kanssa samaa mieltä.
”Kv-asioissa on yliopistolla hajontaa laidasta laitaan. Hela on minun näppituntumani mukaan todennäköisesti keskikastia.”

Opiskelijoiden tekemä raportti tuotiin esille laitoksen vuosikokouksessa, ja heti vapun jälkeen on tarkoitus aloittaa kansainvälisten asioiden kehityskeskustelu, jolle raportti antaa hyvän pohjan. Ojala kiitteleekin opiskelijoita aktiivisuudesta ja hyvästä työstä.
”Raportti on kriittinen, mutta se on vain hyvä asia ja kertoo omalta osaltaan meidän laitoksen aktiivisuudesta”, Ojala kertoo.
Taskisen mukaan opiskelijoiden työ poiki heti julkaisunsa jälkeen muutoksia. Esimerkiksi laitoksen verkkosivuille päivitettiin lisää englanninkielistä materiaalia ja vieraskielisien kurssien tarjontaa luvattiin laajentaa.
Ojala huomauttaa, että uutta opetusohjelmaa on suunniteltu tänä vuonna, ja sen myötä tulevat suurimmat kehitysaskeleet ovat vasta edessä.
”Meillä on paljon nuoria ja kansainvälisiä tutkijoita, jotka tulevat ensi lukuvuonna mukaan opetustoimintaan. Englanninkielistä opetusta on tulossa huomattavasti lisää jo ensi syksynä.”
”On silti hyvä muistaa, että opetusresurssit eivät ole kasvaneet, joten meillä ei ole mahdollisuutta avata esimerkiksi englanninkielisiä linjoja. Tarvittaessa ja pyydettäessä kursseja on jo nyt voinut suorittaa englanniksi”, Ojala kertoo.

Vaihtoon lähtevien opiskelijoiden ja Jyväskylään saapuvien vaihto-opiskelijoiden määrään on Ojalan mukaan melko vaikea vaikuttaa. Vaihtoon lähtiessä painaa moni muukin asia kuin laitos tai tiedekunta.
”On paljon kiinni siitä, miten Jyväskylän yliopisto tunnetaan maailmalla. Kuinka moni toisen tai kolmannen vuoden opiskelija miettii silloin tiedekuntaa, mihin on menossa?”
Jyväskylästä vaihtoon pyrkivät opiskelijat kaipaavat lisää kohteita kaukomailta, mutta Ojalan mukaan opintojen edistäminen ja sisällyttäminen omaan tutkintosuunnitelmaan voi olla monissa maissa vaikeaa.

Taskinen kertoo, että kv-toimikunnalle raportista ja sen saamasta palautteesta jäi hyvä maku. Kansainväliset asiat alkoivat kiinnostaa opiskelijoita esimerkiksi ainejärjestötasolla uudella tavalla.
Taskinen lupaa toimikunnan puolesta, että idea on vapaasti kopioitavissa muille ainejärjestöille.

Juha Korhonen
toimittaja@jyy.fi