”Yliopisto osallistuu koulutuksen ja tutkimuksen kautta kansallisten ja maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseen. Globaali vastuu ja kestävä kehitys korostuvat kaikessa toiminnassa.”

Jyväskylän yliopisto on strategiassaan sitoutunut kestäviin arvoihin. Se näkyy yliopistossamme monella tavalla. Kestävän kehityksen kurssitarjontaa löytyy useilta laitoksilta ja kehitysyhteistyön- sekä ympäristöjohtamisen maisteriohjelmat mahdollistavat kestävään kehitykseen erikoistumisen.

Kehitysyhteistyöverkosto UniPID:n kotipaikka on Opinkivellä ja loppukeväästä perustettiin resurssiviisauteen keskittyvä JYUWisdom-yhteisö. Vuonna 2014 yliopisto on myös tehnyt Globaalin vastuun toimenpideohjelman.

Yksi kauaskantoisimmista tavoitteista tuolloin oli, että yliopisto hakisi kansainvälisen SANORD -konferenssin isännöintiä vuodelle 2018. Tämä onnistui, sillä konferenssi järjestettiin 15.-17.8. kampuksillamme, tuoden mukanaan 200 osallistujaa 15 eri maasta, mukaan lukien useista Eteläisen Afrikan valtioista.

Tiede on tärkeässä roolissa maailman suurten haasteiden ratkaisemisessa ja koulutuksen merkitystä kestävälle kehitykselle ei voi liikaa korostaa.

Nyt yliopisto on uusimassa strategiaansa. Alustavasti kommenteille julkaistussa missiossa jo näkyi globaalin vastuun ja kestävän kehityksen tärkeä rooli, kun siinä mainittiin yhtenä yliopiston tehtävänä ”kestävän ja hyvinvoivan maailman rakentaminen ennakkoluulottomasti yhdessä.”

Näiden teemojen alleviivaaminen strategisissa dokumenteissa on erittäin arvokasta. Tiede on tärkeässä roolissa maailman suurten haasteiden ratkaisemisessa ja koulutuksen merkitystä kestävälle kehitykselle ei voi liikaa korostaa. Siksi juuri tiedeyhteisön sitoutuminen näihin teemoihin on erityisen tärkeää.

Aiempi kestävän kehityksen toimenpideohjelma on selkeästi onnistunut konkretisoimaan sitä, mitä yliopisto on strategiassaan linjannut. Olisikin tärkeää, että tällainen toimenpideohjelma saataisiin myös uuden strategian tueksi.

Samalla yliopistomme voisi lähteä mukaan yliopistojen kansainväliseen kestävän kehityksen tavoitteiden sitoumukseen, jolla edistetään YK:n Agenda2030-tavoitteiden saavuttamista. Tällä hetkellä suomalaisista yliopistoista Aalto-yliopisto on sitoumuksessa mukana.

Sitoumukseen liittymällä yliopistomme voisi päästä kestävän kehityksen tavoitteidensa kanssa osaksi uudenlaista kansainvälistä verkostoa ja saada sitä kautta uusia ideoita sekä tunnustusta kestävän kehityksen työlleen.

 

Ronja Karkinen ja Tiia Pitkänen

JYYn kehitysyhteistyökoordinaattorit