Tasa-arvolla on kielessä monia retorisia synonyymejä. Tasaveroinen, samanarvoinen ja  yhdenvertainen menevät puheessa mukavasti sekaisin, mutta samankaltaisissa sanoissa piilee  väärinymmärrys.
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tarkoittavat sukupuolten yhdenvertaista kohtelua sekä kaikenlaisen syrjinnän torjumista. Kansainvälisissä sopimuksissa ja Suomen perustuslaissa olemme paperilla kaikki yhtä arvokkaita ja yhdenvertaisia yksilöinä ja yhteiskunnnan jäseninä. Sanat ja niistä sorvatut sopimukset ovat arvokkaita sinällään, mutta ne eivät vielä olemassa olollaan tarkoita, että niin olisi käytäntö.
Tasa-arvon toteutuminen käytännössä vaatii jatkuvaa huomiota ja epäkohtiin puuttumista. Jos opiskelija kokee syrjintää, on syytä ottaa yhteys JYYn häirintäyhdyshenkilöihin. JYYn mielestä kaikilla opiskelijoilla on oikeus tulla kohdelluksi yhdenvertaisina ja samanarvoisina opinnoissaan, minkä lisäksi vähemmistöjä on tuettava.

Me kaikki kuulumme johonkin vähemmistöön, ainakin opiskelijoihin. Meidän päätoimeentulomme tulee olla opintoraha. Se ei kuitenkaan riitä elämiseen, sillä vuosien mittaan sen ostovoima on hiipunut. Tuntuu kuin opiskelijankin euro, aivan kuin naisten, on jämähtänyt vajaaksi. Missä vika?
Vaaleihin valmistautuessaan puolueet esittelevät näkemyksiään niin koulutuksen maksuista, opintorahan kehittämisestä kuin verotuksestakin. Tässä on äänestäjän oltava tarkkana.
Verotuksessa mittaillaan vastakohtien – progressiivisen ja tasaveron – välillä. Tasavero ei ole tasa-arvoinen kuluttajia kohtaan. Käytännöllisin esimerkki tasaverosta on arvonlisävero, jota peritään välttämättömistä perushyödykkeistä. Kaikki maksavat kyvystään ja ostovoimastaan riippumatta ostoksestaan saman verran, mutta suurituloiset paradoksaalisesti suhteellisesti pienituloisia vähemmän. Tasavero nakertaa näin pienistä tuloista suhteessa enemmän ja repii eriarvoisuuden kuilua rikkaisiin yhä leveämmäksi.
Myös meidän opiskelijoiden yhdenvertaisuutta koetellaan yhä kovemmin. Maaliskuun ensimmäisestä päivätstä lähtien kaikki etuudet sidottiin indeksiin eli niiden ostovoiman säilyminen turvattiin. Kaikkien, paitsi opintorahan. Opintorahan tulee olla yhdenvertainen muiden etuuksien kanssa, ja se tulee sitoa indeksiin.

JYY viettää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden päivää 16.3.
Vähemmistöjen ja enemmistöjen äänet ovat samanarvoisia eduskuntavaaleissa 17.4.

Heidi Kirkonpelto

Kirjoittaja on JYYn hallituksen jäsen.