Jyväskylän yliopisto toimitti listan lahjoittajista ripeästi.

Aalto-yliopisto sekä Tampereen Teknillinen Yliopisto (TTY) eivät julkista lahjoittajiaan tai näiden lahjoittamia summia. Säätiöpääomaan tehtyjen lahjoitusten salaamiseen yliopistot antavat eri perustelut.
TTY:n mukaan yliopiston lahjoitusten kerääminen ei ole sellaista julkisen vallan käyttöä, että Julkisuuslaki sitä koskisi. Aalto-yliopistolla puolestaan lähdetään siitä, että Julkisuuslain salassapitopykälät antavat mahdollisuuden piilottaa lahjoituksen julkisuudelta. Aalto-yliopiston varainhankintajohtaja vetoaa tekemässään salaamispäätöksessä siihen, että varainhankinta on yliopiston liikesalaisuus.
Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää katsoo, että yksityisen henkilön tekemä lahjoitus jää hänen niin halutessaan yksityisyydensuojan piiriin. Sen sijaan yritysten lahjoitusten salaamista julkisuuslakikonkari ei purematta niele:
”Hieman vaikea nähdä lahjoitusta liikesalaisuutena, mutta jotain tulkinnanvaraa asiassa ehkä on. Voisi olla hyvä testata asia hallinto-oikeudessa”, Mäenpää sanoo.

Säätiöyliopistot ovat tässä tapauksessa eri linjoilla kuin muut suuret yliopistot. Esimerkiksi Jyväskylän yliopisto toimitti ripeästi listat lahjoittajistaan, heidän tekemistään lahjoituksista sekä lahjoitusten päivämääristä.
Myös Tampereen ja Turun yliopistot luovuttivat listat lahjoittajista, joskin Turussa tietojen luovutusprosessissa pilkisti hienoisesti varautunut suhtautuminen julkisuuteen.

Jarno Liski

paatoimittaja(at)jyy.fi