Perinteinen tapa tehdä päätöksiä on vanha tuttu: pidetään vaalit ja nimetään itsellemme edustajat. Näin toimii ainakin karkeasti ottaen jokainen organisaatio, yksittäisestä yhdistyksestä tuhansien opiskelijoiden ylioppilaskuntaan ja miljoonien ihmisten muodostamaan yhteiskuntaan. Näin on ennenkin toimittu, eikö se riitä?

Suomessa ja muissa pohjoismaissa avoimuus on oikeastaan viety poikkeuksellisen pitkälle. Lait takaavat meille pääsyn eduskunnan, kuntien ja ylioppilaskuntien kaltaisten yhteisöjen asiakirjoihin. Tällainen avoimuus on jopa Euroopan tasolla poikkeuksellista. Olemme siis tavallaan etuoikeutettuja. Edustajiston, ylioppilaskuntamme ylimmän päättävän elimen kokoukset ovat kaikille avoimia. Samoin ovat JYYn valiokuntien kokoukset, ja toivon, että myös Kortepohjan ylioppilaskylän asukasneuvosto kokoontuu jatkossa avoimin ovin.
Uskon vakaasti, että mahdollisimman avoin vuoropuhelu tuo aina lisäarvoa käytävälle keskustelulle. Jokainen uusi ääni tuo mukanaan uuden näkökulman. Aitoon vuoropuheluun pääseminen kuitenkin edellyttää, että haluaa ymmärtää paitsi käsillä olevaa asiaa, myös sitä henkilöä, jonka kanssa keskustelee. Toisen perustelut voi ymmärtää vain hänen omista lähtökohdistaan käsin. Ja maailma kun liikkuu eteenpäin nimenomaan uusien näkemysten ja ideoiden avulla. Mitä useampi kokki, sitä enemmän on ideoita, joista ammentaa uusi ja parempi soppa.

Vielä muutama sana vaaleista. Vaalien tarkoitus on tosiaan valita ihmisiä edustamaan itseäsi ja muita. Vaaleilla valittu luottamushenkilö edustaa ylioppilaskuntaa kuitenkin vain niiden osalta, joiden kanssa on valmis vuoropuheluun ja avoimuuteen. JYYn seuraava edustajisto valitaan tämän vuoden lopussa seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Toivon, että otat kantaa ylioppilaskunnan suuntaan, ja käytät vaaleissa ääntäsi. Harkitse myös, haluaisitko itse lähteä ehdolle ja tulla mukaan rakentamaan entistä avoimempaa ja parempaa ylioppilaskuntaa.

Antti Yli-Tainio

Kirjoittaja on JYYn edustajiston puheenjohtaja.