Yhteiskuntatieteellisiltä aloilta valmistuville on Keski-Suomessa yllättävän hyvin töitä. Akateemisille vakituiset paikat ovat kuitenkin lähes joka alalla harvassa.

Moni mieltää Jyväskylän läpikulkupaikkakunnaksi. Tänne saavutaan opiskelemaan joka puolelta Suomea, kunnes valmistumisen jälkeen on heikkojen työmahdollisuuksien takia pakko jälleen muuttaa toisaalle.
Mutta mitä kannattaisi opiskella, jos haluaisi jäädä korkeakouluopintojen jälkeen Keski-Suomeen?
Utelut yliopiston ura- ja rekrytointipalveluilta sekä Jyväskylän työ- ja elinkeinotoimistolta osoittavat, ettei Jyväskylän seudulla ole varsinaisesti pulaa minkään alan akateemisesti koulutetuista.
TE-toimiston työvoimaohjaaja Satu Tuimala allekirjoittaa väitteen läpikulkukaupungista.
”Työpaikkoja ei ole samaa määrää tarjolla kuin opiskelijoita. Valmistuvilta edellytetään yleensä liikkumista”, Tuimala toteaa.

TE-toimiston mukaan parhaimmat edellytykset Keski-Suomeen työllistymiselle näyttäisivät olevan, ehkä hieman yllättäen, yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta valmistuneille.
”Jyväskylässä töitä ei välttämättä ole kaikille, mutta esimerkiksi sosiaalityöntekijä löytää kyllä todennäköisesti nopeasti paikan Keski-Suomesta.
Myös muilla yhteiskuntatieteellisen aineiden ammattilaisilla, kuten psykologeilla on hyvä mahdollisuus saada työpaikka opiskelukaupungista tai ainakin lähikunnista. Psykologien työllisyystilanne koko Suomessa on todella hyvä.
Myös avoimia opettajan töitä on Jyväskylässä melko paljon, mutta paikkoihin on paljon hakijoita. Esimerkiksi kieltenopettajaksi pyrkivän olisi työllistymisen kannalta järkevää opiskella useampia kieliä, jotta työnsaanti helpottuisi.
Tuimala painottaa, että opintoja ja sivuaineita pitäisi harkita tarkkaan heti ensimmäisistä opintovuosista lähtien, ettei omaa osaamistaan tarvitse arvioida vasta sitten, kun maisterinpaperit ovat jo kourassa.
”Olen yrittänyt viedä yliopisto-opiskelijoille viestiä, että jo opiskeluvaiheessa pitäisi olla selvä suunta, mihin tutkinnollaan tähtää.”

Varmimmin akateemisesti koulutettu pääsee työelämään Keski-Suomessa, jos hän on käynyt opiskelemassa tutkinnon muualla. Esimerkiksi lääkärit, hammaslääkärit, eläinlääkärit ja farmaseutit työllistyvät hyvin, koska kyseisiin ammatteihin ei voi opiskella Jyväskylässä. Varsinkin terveydenhoitopuolella on jatkuva tarve työntekijöille.
Jyväskylän työ- ja elinkeinotoimiston mukaan työttöminä on ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneita  640, alemman tutkinnon tehneitä 796 kappaletta.

Yliopistolta ja TE-toimistolta saadut tiedot vahvistavat Signe Jauhiaisen väitöskirjan tuloksia, jonka mukaan akateemisesti koulutettu päätyy valmistumisensa jälkeen todennäköisesti pääkaupunkiseudulle.
Jauhiaisen mukaan maakuntayliopistoista teknillisiltä aloilta valmistuneet sekä luonnontieteilijät joutuvat muuttamaan muita harvemmin työn perässä pääkaupungille. Esimerkiksi Oulussa ja Tampereella on paljon tekniikan alan työpaikkoja.

Juha Korhonen
toimittaja(at)jyy.fi