12 kansi_clausewitzin_sodan webHew Strachanin kommentaari Karl von Clausewitzin Sodankäynnistä-teoksesta käsittelee klassikkoa kiitettävän asiantuntevasti, joskin ajoittain kuivahkosti. Clausewitz kytketään teoksessa kiinteästi omaan aikaansa. Hänen kirjoituksiaan luetaan auki niiden historiallisessa, yhteiskunnallisessa ja aattellisessa kontekstissa, mutta myös Clausewitzin omien elämänvaiheiden kautta. Esimerkiksi Clausewitzin poliittiset tavoitteet Preussissa ovat vaikuttaneet hänen näkemyksiinsä sodankäynnistä. Strachan ihailee Clausewitzin ajattelua, muttei anna tämän sumentaa kriittistä suhtautumistaan. Hän esimerkiksi paljastaa suuren kenraalin jämähtäneen tavan ryhmitellä sodankäyntiin vaikuttavia seikkoja kolmikoihin, vaikka esimerkiksi maastotyyppejä on enemmän.
Sodankäynnistä-teosta on tulkittu lukuisilla keskenään ristiriitaisillakin tavoilla, ja Strachan tuo näitä tulkintoja monipuolisesti esiin. Lukija jää kuitenkin kaipaamaan asiantuntevaa viimeistä sanaa siihen, mitkä tulkinnat ovat oikeita ja mitkä vähemmän oikeita.

Jukka Torikka

”Asiantunteva mutta ajoittain kuivahko.”