Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston jäsenistä yli 70 prosenttia kuuluu ryhmiin, jotka ovat vähintäänkin löyhästi puoluepoliittisesti sitoutuneita. Tämä erottaa JYYn muista Suomen ylioppilaskunnista, joissa edustajiston enemmistö on niin sanotuilla sitoutumattomilla ryhmillä. Tällaisten ryhmien yhdistävä tekijä saattaa olla esimerkiksi ainejärjestö tai osakunta.
Puoluepoliittinen sitoutuneisuus on varsinkin viime vuosikymmeninä usein haluttu nähdä likaisena ja negatiivisena asiana. Ylioppilaskunnatkin ovat ”epäpolitisoituneet” 1970-luvun jälkeen.
Tosiasiassa epäpoliittisia yioppilaskuntia ei ole olemassa, ja jättäytyminen yhteiskunnallisten kysymysten ulkopuolelle on hyvin poliittinen valinta. Politiikkaa on aina siellä, missä on mahdollisuus valita toisin.

Puoluepoliittinen organisaatio antaa yksilölle mahdollisuuden muuttaa maailmaa haluamaansa suuntaan. Muutosta on lähes mahdotonta saada aikaiseksi yksin tai ryhmässä, jonka jäsenillä ei ole yhteistä aatepohjaa. Itse en koe, että haluan ajaa samoja asioita kaikkien ainejärjestöni jäsenten kanssa. Puoluepoliittisessa organisaatiossa voi toki olla samankaltaisia ongelmia, mutta toiminta ryhmässä helpottuu huomattavasti, jos edes perusasioista ollaan yhtä mieltä.
Kaikesta ei tarvitse olla väkisin samaa mieltä, ja yksilöllisyyden voi säilyttää myös puoluepoliittisessa organisaatiossa. Puoluepoliittinen organisaatio muodostuu yksilöistä, jotka yhdessä muodostavat ryhmän poliittisen linjan. Kenenkään ei pitäisi käskeä, mitä sinun tulisi ajatella. Ideaalitilanteessa vaikutusketju kulkee alhaalta ylös, ei ylhäältä alas.

Varsinkin nyt eletään aikoja, jolloin aktiiviselle ja poliittiselle opiskelijatoiminnalle on tarvetta. Vuosi 2010 alkoi ennennäkemättömän vilkkaalla keskustelulla lukukausimaksuista. Nyt loppukesällä valtiovarainministeriö päätti yllättäen jättää opintotuen ainoana tukimuotona indeksikorotusten ulkopuolelle.
Kehityksen suunta voi muuttua vain opiskelijaliikkeen voimin. Ylioppilaskunta on erinomainen vaikuttamisen kanava, mutta muitakin vaihtoehtoja löytyy. Myllerrys yliopistomaailmassa on synnyttänyt useita vapaita kansalaisliikkeitä. Toivon, että kukin löytäisi mielekkään tavan muuttaa maailmaa haluamaansa suuntaan.

Matti Lahdenmäki

Kirjoittaja on JYY:n hallituksen jäsen.