Opetusministeriön asettama työryhmä esittää, että opiskeluoikeus olisi jatkossa mahdollista peruuttaa. Se voitaisiin peruuttaa opiskelijalta, joka on opinnoissaan vaarantanut toistuvasti tai vakavasti toisen henkilön terveyttä tai turvallisuutta. Peruutusoikeus koskisi lähinnä sosiaali- ja terveysalan, humanistisen ja kasvatusalan sekä tekniikan ja liikenteen alan opintoja, joihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas-, asiakas- tai liikenneturvallisuutta koskevia vaatimuksia.
Opiskeluoikeus voitaisiin peruuttaa myös alaikäisten parissa työskentelyä edellyttävissä opinnoissa, jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta taikka vähäistä vakavammasta huumausainerikoksesta. Opiskelija olisi velvollinen pyydettäessä toimittamaan otteen rikosrekisteristä ja hänet voitaisiin  tarvittaessa määrätä terveystarkastuksiin ja -tutkimuksiin.

Ennen päätöstä opiskeluoikeuden peruuttamisesta opiskelijan kanssa pitäisi selvittää mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen. Opiskeluoikeus voitaisiin myös palauttaa, jos peruuttamisen aiheuttaneet perusteet ovat poistuneet – kuitenkin aikaisintaan vuoden kuluttua peruuttamispäätöksestä.

Lisäksi työryhmä esittää, että opiskelijaksi hakeutuva voitaisiin jättää ottamatta koulutukseen, jos hänellä on sairauteen tai vammaan rinnastettava muu terveydentilaan liittyvä seikka, kuten vakava päihderiippuvuus. Toteutuessaan ehdotus toisi lakeihin säännöksiä opiskelijan päihdetestauksesta. Testit olisivat mahdollisia opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä, työssä oppimisessa ja harjoittelussa. Testaamisen edellytyksenä olisi, että päihteiden vaikutuksen alaisena tai päihteistä riippuvaisena toimiminen vakavasti vaarantaisi opiskelijan omaa tai toisen henkeä tai terveyttä, liikenneturvallisuutta, salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai merkittävästi lisäisi huumaus- tai lääkeaineiden laittoman kaupan, hallussapidon, käytön tai leviämisen riskiä. Päihdetestistä kieltäytyminen tai positiivinen testitulos voisi johtaa kurinpitotoimiin.