Yliopistolaitos on siirtynyt uuteen olomuotoon, valtakunnan politiikkaa leimaa vain valtion taloudellinen tilanne, eikä tulevana vuonna ole vaaleja. Näin ollen ei siis ole mitään tehtävää ylioppilasliikkeelle? Väärin.
Näennäisen rauhallisen tilanteen kohdalla aktiivinen toiminta ja vaikuttamistyö ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Vaarana kuitenkin on, että tilaisuus hukataan.

On luonnollista, että ihmisillä on eroja arvopohjassa ja mielipiteissä ja että nämä antavat suuntaa tehdylle toiminnalle – jotkut uskaliaat kutsuvat tätä jopa politiikaksi. Ennen kuin voimme vaatia esimerkiksi yliopistolta yhteisöllisyyden lisäämistä ja kaikkien yhteisön jäsenten kuulemista, on meidän itsemme hyväksyttävä omat sisäiset eroavaisuutemme ja kyettävä niistä huolimatta avoimeen vuoropuheluun.
Negatiivinen asenne muiden mielipiteitä kohtaan vain sen vuoksi, että ne tulevat lähtökohtaisesti vääriltä ryhmiltä, ei kanna lopulta kovinkaan kauas. Saavuttaaksemme yhteisiä tavoitteitamme meidän tulee olla rohkeita ja ennakkoluulottomia niin sisäisesti kuin ulkoisesti, ja meidän pitää pyrkiä sietämään erimielisyyttä, virheitä ja epävarmuutta. Ylioppilasliikkeen on uskallettava linjata ennakoivasti, ei vain tyytyä reagoimaan positiivisesti tai negatiivisesti muiden tekemisiin. Jos tilanne vaatii, on parempi muuttaa perustellusti mieltään kuin jäädä mielipiteensä vangiksi.

Mitä sitten pitäisi tehdä tänä vuonna? Yliopiston sisäinen uudistustyö jatkuu edelleen, vaikka yliopistouudistuksen seinät ovat nyt pystyssä. Meillä Jyväskylässä JYY ja JAMKO laativat edellisten kuntavaalien alla kuntavaaliteesit, joiden toteutumista lähdetään nyt edistämään aktiivisella paikallisella kuntavaikuttamisella. Lisäksi ensi vuonna on eduskuntavaalit, joissa määritellään suuntaviivoja myös korkeakoulupoliittisille sekä monille opiskelijoita koskeville kysymyksille.
Mikäli haluamme saada äänemme kuuluviin, on aikaa ja energiaa käytettävä nimenomaan omien ajatustemme eteenpäin viemiseen koko ylioppilasliikkeen voimin myös valtakunnallisella tasolla. Tämän poliittisen vaikuttamistyön aika on nyt, eikä sitä saa heittää hukkaan.

Johanna Pietiläinen

Kirjoittaja on JYYn hallituksen puheenjohtaja.