Kuluva syksy on ollut oikeata toimijoiden vaihtumisen sekä toimintapuitteiden muutosten aikaa. Yliopiston uusi hallitus aloitti työnsä syksyn alussa. Hallitukseen kuuluu kaksi professoria, yksi henkilökunnan jäsen ja yksi opiskelija sekä kolme yliopistoyhteisön ulkopuolista jäsentä. Ensi töikseen hallitus hyväksyi vanhan hallituksen kaudella valmistellut yliopiston sisäiset säännöt, muun muassa uuden johtosäännön.
Ylioppilaskunta oli tiiviisti mukana sääntöjen luomisessa. Se painotti vaikuttamisprosessin ajan koko yliopistoyhteisön äänen kuulumisen tärkeyttä eri hallinnon tasoilla ja päätöksenteossa. Vaikka vanha hallinto halusikin korostaa professoreiden asiantuntijuutta ja väheksyä henkilökunnan sekä opiskelijoiden kompetenssia, ylioppilaskunta näki kaikkien tasavertaisen panostuksen uuden yliopiston kehittämisessä erittäin tärkeänä. Nyt johtosääntöön onkin kirjattu lähes kolmikantainen edustus hallinnon eri tasoille. Lisäksi tiedekunnat saivat jatkoaikaa laitosneuvostoilleen niin halutessaan.

Tänä syksynä on valittu myös uudet hallinnon opiskelijaedustajat. Niin kutsutut hallopedit tekevät tärkeää kehittämis- ja vaikuttamistyötä yliopiston hallinnon eri tasoilla aina yliopiston hallituksesta laitosneuvostoihin. Koska hallintoelimien kokoa on pienennetty, yhden toimijan työ hallinnossa korostuu entisestään. Ylioppilaskunnan on jatkossa panostettava yhä enemmän hallopedien koulutukseen ja heidän työnsä tukemiseen.

Puitteet tehokkaalle vaikuttamiselle ja asioiden eteenpäin viemiselle on luotu. Nyt meillä jokaisella on näytön paikka siinä, kuinka me vaikuttamismahdollisuutemme käytämme. Opiskelijoilla on paljon oikeuksia, mutta niitä seuraa velvollisuudet. Tietenkään jokaisen opiskelijan ei tarvitse eikä pidäkään olla ainejärjestöaktiivi tai hallopedi, mutta jokaisen tulisi omalta osaltaan huolehtia yhteisönsä kehittämisestä. Tämä tarkoittaa, että jokaisella on vastuu kertoa epäkohdista tai hyvistä käytänteistä niille, jotka voivat viedä asioita eteenpäin, kuin myös vastuu vaatia laadukasta opetusta ja koulutusta. Opiskelijat ovat oma asiantuntijaryhmänsä, jolla on ideoita ja sanottavaa uutta yliopistoa luotaessa – mutta vastuu on myös hallinnon eri tasoilla. On varmistettava, että niissä kohdellaan kaikkia yliopistoyhteisön jäseniä tasavertaisesti. Yliopistoyhteisön jäsenille on annettava aito vastuu yliopiston kehittämisestä.

Soile Koriseva

Kirjoittaja on JYYn hallituksen puheenjohtaja.