ESPANJAN KIELEN OPPIAINE uhataan lopettaa Jyväskylän yliopistossa. Asiasta on tehty ehdotus, jonka mennessä läpi espanjan perus- ja aineopintoja ei enää pystyisi suorittamaan.

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen johtaja Marko Siitosen mukaan lakkauttamisesta on neuvoteltu vuodenvaihteesta lähtien. Neuvotteluja on käyty humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sekä kieli- ja viestintätieteiden laitoksen kesken.

Ehdotusta käsitellään tiedekuntaneuvoston kokouksessa toukokuussa, jonka jälkeen päätäntävalta asiasta on yliopiston rehtorilla.

Lakkauttamistilanteessa tuleva lukukausi on Siitosen mukaan viimeinen, jolloin espanjan perus- ja aineopintoja voi suorittaa.

Puhetta pitämässä Janne Ruotsalainen.

OPPIAINEEN LAKKAUTTAMISTA vastaan järjestettiin pienimuotoinen mielenilmaus Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähteen edustalla perjantaina 3. toukokuuta.

Mielenilmauksessa kuultiin muun muassa opiskelijoiden puheita, joissa painotettiin monipuolisen kielitarjonnan tärkeyttä. Lisäksi esiteltiin adressi, jonka allekirjoittamalla on mahdollista vastustaa espanjan oppiaineen lakkauttamista. Perjantaina kello 18 mennessä adressin oli allekirjoittanut yli 900 ihmistä.

Kirjaston edustalla Espanjan lippu kädessään seisoi muun muassa Sadetta Kuusisto. Hänenmielestään on harmillista, jos yliopistossa ei enää jatkossa ole mahdollista pätevöityä esimerkiksi espanjan kielen opettajaksi. Kuusisto itse opiskelee ranskan kieliasiantuntijaksi.

“On surullista, että kieliä lakkautetaan noin vain. Espanja on kuitenkin iso ja todella puhuttu kieli maailmalla.”

Viime elokuussa Jyväskylän yliopistossa päätettiin lopettaa italian kielen oppiaineen opetus. Jatkossa perus- ja aineopintoja olisi siis mahdollista suorittaa romaanisissa kielissä enää ranskan kielestä.

Lue lisää: Addio, italia

KIELI- JA VEISTINTÄTIETEIDEN laitoksen johtaja Siitosen mukaan romaanisten kielten, mukaan lukien espanjan, oppiaineen opiskelijamäärät ovat tippuneet edellisvuosien aikana. Espanjan aineopinnot suorittaa loppuun enää muutama opiskelija vuodessa.

“Meillä on hyvin vastaansanomattomat tilastot varsinkin viimeisen 5 vuoden ajalta siitä, miten espanjan suorittavien opiskelijoiden määrä on kääntynyt laskuun.”

Sadetta Kuusisto pitää espanjan kielen oppiaineen lopettamisaikeita surullisena.

Lisäksi lakkauttamisen taustalla painaa yliopiston heikko taloustilanne. Kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa resursseja on säästettävä jostain.

Siitonen mukaan tilanne on surullinen. Jos oppiaine lakkautetaan, sen perustaminen uudelleen on vaikeaa.

“Itse näen, että jos ei olisi minkäänlaisia taloudellisia paineita, silloin tällaisia päätöksiä ei yleensä lähdettäisi tekemään. Mutta nyt tehdään.”