Jyväskylän yliopiston rakenneuudistuksen myötä muun muassa kielten ja viestinnän laitokset yhdistetään. Kielten laitoksena toiminut P-rakennus on tällä hetkellä remontissa. Kuva: Matti Parkkinen
Jyväskylän yliopiston rakenneuudistuksen myötä muun muassa kielten ja viestinnän laitokset yhdistetään. Kielten laitoksena toiminut P-rakennus on tällä hetkellä remontissa. Kuva: Matti Parkkinen

Jyväskylän yliopiston rakenneuudistuksen myötä jotkin pienemmät oppiaineet saattavat poistua valikoimasta.

Latinan ja italian oppiaineet saattavat pian jäädä historiaan Jyväskylän yliopistolla. Mahdollinen oppiaineista luopuminen liittyy yliopiston rakenteelliseen uudistukseen ja valtion rahoitusmallien muuttumiseen.

Päätöksiä latinan ja italian oppiaineiden tulevaisuudesta voidaan odottaa jo toukokuussa, kun yliopisto on käynyt tulosneuvottelut opetus-ja kulttuuriministeriön kanssa.

”Ministeriöstä on ilmaistu meille jo aiemmin, että esimerkiksi latina on niin pieni oppiaine meillä, että siitä luopumista voisi harkita. Klassisia kieliä voi opiskella nyt ainakin Helsingissä ja Turussa. Niissäkin hakijamäärät ja sisäänotot ovat todella pieniä, mutta kuitenkin isompia kuin Jyväskylässä”, Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen toteaa.

Entäpä esimerkiksi latinan asema klassisen sivistyksen kielenä?

”Maailma muuttuu. Eihän meillä enää olla opetettu klassista kreikkaakaan pitkään aikaan”, Manninen sanoo.

 

Latinan ainejärjestö Tabernan puheenjohtaja Tuomo-Paavo Salokas pitää suunnitelmia huolestuttavina.

”Maailma ei muutu näiltä osin. Latina säilyy jatkossakin eurooppalaisissa itseään kunnioittavissa yliopistoissa. Latinan tulevaisuus Jyväskylässä on erittäin tärkeä symbolinen kysymys”, Salokas toteaa.

Taberna on käynnistänyt adressin latinan säilyttämisen puolesta. Jylkkärin mennessä painoon adressi oli kerännyt 2 302 allekirjoitusta.

”Jos puhutaan profiloitumisesta, niin latinalla on tässäkin suhteessa erittäin tärkeä rooli. Latinan hallinta auttaa sekä opiskelijoita että uusia tutkijoita. Se esimerkiksi tukee meidän erittäin korkealaatuista yhteiskunnallista tutkimusta, joka tuo myös paljon rahaa yliopistolle. Latinan merkitys on huomattavasti suurempi mitä pääaineopiskelijoiden lukumäärä kertoo”, Salokas sanoo.

 

OKM:n toiveena on, että Suomen yliopistot profiloituisivat riittävän isoihin oppiaineisiin. Yliopistoille suunnatun strategisen rahoituksen suuruus määräytyy sen perusteella, kuinka yliopistot ministeriön arvion mukaan ovat onnistuneet kehittämään rakenteitaan tavoitteen saavuttamiseksi.

”Me olemme saaneet ministeriöltä hyvää palautetta siitä, kuinka profilointia on viety eteenpäin. Palautteessa mainittiin vain muutama asia, joista selvin oli klassiset kielet, eli latina. Tiedän, että muilla yliopistoilla tehtävää on vielä enemmän”, Manninen sanoo.

Entä tuoko latinan ja italian oppiaineiden mahdollinen loppuminen suoraan säästöjä yliopistolle?

”Säästöjä ei suoraan tule, koska oppiaineiden henkilöstö on jo talon sisällä. Olemme tässä sitoutuneet siihen, että ihmisiä ei irtisanota”, Manninen kertoo.

Yliopiston rakenneuudistuksen myötä saattaa tulevaisuudessa päättyä myös joidenkin muiden pienten oppiaineiden taival Jyväskylässä. Keskusteluja on käyty esimerkiksi hungarologian oppiaineen jatkosta vastuuhenkilön aikanaan eläköityessä, sekä biologian aineenopettajakoulutuksen lopettamisesta. Joissakin oppiaineissa, kuten latinassa, yliopistolla on asetuksella määrätty koulutusvastuu, jolloin lakkauttaminen tulee tehdä ministeriön kanssa neuvotellen.

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 20. huhtikuuta jättää pöydälle esityksen koulutusvastuun muuttamisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiaa käsitellään uudelleen seuraavassa tiedekuntaneuvoston kokouksessa 25. toukokuuta. Päätös pöydälle jättämisestä syntyi äänin 10-4.

Italia ei kuulu koulutusvastuun piiriin, joten sen suhteen Jyväskylän yliopisto voi toimia itsenäisesti.

 

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhta korostaa, että yliopisto tarjoaa jatkossakin kieliopintoja laajasti.

”Nämä päätökset tehdään tiedekuntatasolla. Kieliaineiden asemasta yliopistoissa on puhuttu jo kahden vuoden ajan valtakunnallisesti. Yksi isoimpia asioita on pienempien kielten oppiaineiden opiskelijamäärät. Latina ja italia ovat meidän laitoksella erittäin pieniä oppiaineita, ja nykyiset rahoitusmallit eivät suosi näin pieniä aineita”, Pitkänen-Huhta kertoo.

Esimerkiksi latinalla on tällä hetkellä viisi pääaineopiskelijaa. Italiassa on mahdollista suorittaa aineopinnot, mutta kokonaisuuden suorittajia on hyvin vähän.

”Tässä on kaksi asiaa, joita pitää ajatella. Kielten opiskelun tulee olla laajaa. Meidän kielikeskus tarjoaa tähän hyvän väylän. Toisekseen täytyy pohtia, että onko kenenkään etu, jos meillä on vain parin opiskelijan ryhmiä jossain kielessä. Mahdolliset lakkautukset ovat tietysti aina vaikeita asioita”, Pitkänen-Huhta pohtii.

 

Jyväskylän yliopiston hallitus päätti maaliskuussa uudistaa tiedekunta- ja laitosrakenteitaan. Muutokset tulevat voimaan vuoden 2017 alussa. Uudistuksessa tiedekuntien määrä vähenee seitsemästä kuuteen, kun yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos siirretään humanistiseen tiedekuntaan. Uusi tiedekunta saa nimekseen humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

Samalla psykologian laitos siirretään kasvatustieteelliseen tiedekuntaan, jonka nimi muuttuu kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnaksi.

 

Pro lingua latina in Jyväskylä -adressi

”Latinaa tarvitsevat muutkin kuin kielten ja historian opiskelijat. Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa ekologian alan opiskelijoille kuuluu pakollisena osana opintoja kasvien latinankielisten nimien opettelu.”
Opiskelija MTK:sta

”Latin language and classical humanities are not only about ”dead” languages: it is about the common roots of European civilization and universal humanism: that is what it is so urgent to preserve in the hard times we know now.”
Dominique Poirel

”The strong profile of the Latin section has contributed enormously to the international status of Jyväskylä University over a long period of time; it would be extremely short-sighted to abolish such an essential part of the university’s reputation.”
Lena Wahlgren-Smith

”Current attack on Humanities in Finland is an outrage. Latin is the necessary background for almost any branch of Humanities. Leaving Latin out of the curriculum is dumbing down students.”
Guest

”I signed this petition as a Latinist, a Classicist, a Medievalist and a Humanist. There is no university with serious pretensions in the Humanities that doesn’t offer Latin.”
Guest

”Universitas sine lingua classica nulla est universitas.”
Guest

 

Juttua muokattu maanantaina 25. huhtikuuta klo 17.30.

 

Lue lisää:

Yliopisto uudistaa rakenteitaan (11.2.2016)

Pienet yliopistot ja aineet tulilinjalla (11.12.2014)

Sivistysyliopiston ohuin pilari (6.3.2014)