Minkälaiseen historialliseen jatkumoon nyt syyskuussa tehdyt korkeakoulukampusten valtaukset asettuvat, yleisen historian akatemiaprofessori Pasi Ihalainen?

”Toimintatapa jäljittelee vuoden 1968 opiskelijaradikalismia. Kiinnostavaa on, että ainakin toistaiseksi ollaan eri tasolla: koko opiskelijaikäluokka ei ole radikalisoitunut poliittisesti ja haastamassa yhteiskunnassa vallitsevia arvoja.

1960-luvulla oli kyse valtavasta kulttuurisesta muutoksesta, joka liittyi suurten ikäluokkien nousuun ja radikalisoitumiseen. Se muutti länsimaista poliittista kulttuuria, ja jossain määrin vaikutukset tuntuvat yhä, kun vaaditan osallistavaa tai suoraa demokratiaa edustuksellisen rinnalle.

Lisäksi nyt myös yliopistojen johdot näyttäisivät olevan opiskelijoiden toimeentulon takaamisen asialla.”