Viisaustutkija Eeva Kallio, miksi tutkit viisautta etkä tyhmyyttä?

”Kiinnostuin viisaudesta psykologian ja filosofian opintojeni kautta.

Viisauden piirteitä ovat moninäkökulmainen ajattelu, halu toimia yhteisön hyväksi ja toisaalta myös itsensä ja oman sisäisen, henkilökohtaisen kasvunsa reflektointi.

Vastakohtana nähdään usein tyhmyys, joskaan tyhmyyden käsitettä ei ole juuri määritelty. Toisaalta jos viisauden piirteet kääntää kielteiseksi, kyse voi olla tyhmyydestä, jolloin ihminen ajattelee mustavalkoisesti ja itsekkäästi sekä toimii epäeettisesti.

Viisaustutkijana minulta kysytään usein, olenko itse viisas. Se ei ole kiinnostava kysymys. En varmasti ole toiminut kaikkialla viisaasti.

Mutta viisaus on tilannekohtaista. Ihmiset toimivat toisinaan viisaasti, toisinaan eivät. Viisaus on ennen kaikkia ideaalikuva siitä, mihin ihminen parhaimmillaan pystyy.”