AALTO-YLIOPISTO päivitti tänä vuonna suomenkielisten taiteen alojen kandidaattiohjelmien ja DIA-yhteisvalinnan arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin ohjeita.

Valintakokeiden ennakkotehtävien ohjeisiin on lisätty uusi kohta, jossa lukee: ”Ennakkotehtäväsi voidaan hylätä, jos käy ilmi, että olet saanut apua toimittamiesi tehtävien tekemisessä kolmannelta taholta, esimerkiksi kaupalliselta valmennuskurssilta.”

Käytännössä se tarkoittaa, että opiskelupaikka voi jäädä saamatta, jos yliopisto huomaa ennakkotehtävässä merkkejä valintakokeisiin valmistavan valmennuskurssin käytöstä.

Hakijapalveluiden asiantuntija Hanne-Grete Christensen perusteli muutosta Ylelle tasa-arvolla.

Viime vuosina on huomattu, että valmennuskursseilla on iso vaikutus sisäänpääsyyn. Kurssit kuitenkin asettavat hakijat epätasa-arvoiseen asemaan. Kurssi voi maksaa satoja tai jopa tuhansia euroja, eikä kaikilla hakijoilla ole sellaiseen varaa.

Valmennuskursseja ei sinänsä kielletä, koska sitä olisi vaikea valvoa. Yliopisto kuitenkin suhtautuu kursseihin penseästi.

Christensenin mukaan Aallossa halutaan, että opiskelijat ”löytävät itse tiensä ja lahjakkuutensa”.

”[Kursseilla] hakijaa rahastetaan käytännössä asiasta, jonka pystyisi ehkä itse oppimaan. Jos hakijalla ei ole niitä ominaisuuksia, joita ennakkotehtävissä ja valintakokeissa vaaditaan, se tavallaan kertoo siitä, ettei hakijalla ole välttämättä tarpeeksi hyviä valmiuksia kyseiselle alalle.”

 

JYVÄSKYLÄSSÄ vastaavaa ohjeistuksen päivitystä ei ole suunnitteilla.

Keskustelua valmennuskursseille osallistumisen kieltämisestä ei ole käyty, kertoo Jyväskylän yliopiston opiskelijavalintojen palvelupäällikkö Heta Koski.

Kosken mukaan valmennuskurssit ovat kuitenkin puhututtaneet pitkään.

”Tämä on ikuisuusaihe.”

Vaikka kieltoa ei aseteta, pyritään Jyväskylän yliopistossa turvaamaan tasavertainen mahdollisuus opiskelupaikan saamiseen.

”Valintamenettelyjä on jo pitkään pyritty kehittämään sellaisiksi, etteivät ne edellyttäisi merkittävää ennakkovalmistautumista.”

 

MYÖSKÄÄN esimerkiksi Helsingin yliopistossa valmennuskurssien hyödyntämistä ei kielletä. Niiden ongelmallisuus on kuitenkin tiedossa. Yliopiston opiskelijavalintojen päällikkö Satu Kunnas kertoi Helsingin Sanomille, että kyse on mahdollisuuksien tasa-arvosta.

”Emme halua suosia ihmisiä, joilla on taloudellisesti paremmat resurssit valmistautua kokeisiin”, Kunnas kommentoi.

Yliopisto on vuosien varrella vähentänyt ennakkomateriaalin määrää monilla aloilla, jotta kokeisiin voi valmistautua lyhyemmässä ajassa.