KOKOUSTA oli kulunut yli neljä tuntia, kun edustaja Teemu Haarala P&D:sta tahtoi ”pitää ryhmänsä puolesta pienen puheenvuoron”.

Oli torstai-ilta, 11. marraskuuta 2022, ja edustajiston kokouksessa oli edetty muihin esille tuleviin aiheisiin.

Haarala aloitti Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksusta (76,5 euroa), ”joka on verrattain korkea” muihin yli 10 000 jäsenen ylioppilaskuntiin verrattuna (HYY 46 euroa, Trey 65 euroa, AYY 63 euroa, TYY 53 euroa). Tahtotila, hän sanoi, on laskea JYYn jäsenmaksu verrokkien rinnalle.

”Tähän yhtenä keinona näemme ylioppilaslehti Jylkkärin kulurakenteen tarkastelun.”

P&D toivoi, että vuonna 2023 edustajisto pohtisi ”vaihtoehtoisia ratkaisuja toteuttaa ylioppilaskunnan toiminnasta tiedottamista ja opiskelijakulttuurin tukemista journalismin keinoin”.

 

VUODESTA 1960 ilmestynyt Jylkkäri on kokenut historiansa aikana muutoksia, mutta peruslähtökohta on säilynyt: se on edelleen opiskelijoille tarkoitettu jäsenlehti. Lisäksi sillä on perustehtäväänsä suurempi merkitys: lehti on etenkin monenkirjavan opiskelijajoukon äänitorvi, joka vahvistaa yhteenkuuluvuutta.

Historiansa aikana lehdellä on ollut tukijoita ja vastustajia. Kriitikoiden mukaan lehti on turha kuluerä, tarpeeton, paska. Se pitäisi lakkauttaa tai kuluja karsia, mikä tarkoittaa käytännössä samaa.

Jylkkäri on jäsenpalvelu, joka kuluttaa ylioppilaskunnan rahoja. Sen osuus on opiskelijan lukuvuoden jäsenmaksusta 10,28 euroa. Kuudesti lukuvuodessa ilmestyvän lehden yhden numeron hinta on 1,7 euroa. Vuosibudjetti on noin noin 130 000 euroa. Sillä maksetaan toimitushenkilökunnan (eli päätoimittajan, joka lomautetaan vuosittain kolmeksi kuukaudeksi, ja kahdesti vuodessa vaihtuvan harjoittelijan) palkat ja henkilöstökulut, jakelijan, ilmoitusmyyjän ja avustajien palkkiot sekä muut toiminnan menot. Tilavuokran, talouspalveluiden ja yleishallinnon osuus on reilut 37 000 euroa. Painatus ja rahti rahoitetaan printin ilmoitus- ja tilaustuotoista. Kulujen karsiminen on käytännössä mahdoton tehtävä, jos JYY haluaa säilyttää julkaisun nimeltään Jyväskylän ylioppilaslehti.

Budjetista höylääminen vaatisi karsimista sisällöistä, joka on elinehto sille, että lehteä luetaan, tai kahden hengen kokoisen toimituksen pienentämistä.

 

JYLKKÄRISTÄ keskustelussa ei itsessään ole ongelmaa, päinvastoin. On hyvä, että edustajistoa kiinnostaa ylioppilaskunnan kustantama lehti samoin kuin lehteä edustajiston toiminta.

Sen sijaan hämmentäviä ovat vuodesta toiseen esitetyt samat argumentit: maksaa liikaa. Lehteä ei lueta. Eihän Jylkkärissä ole kiinnostavaa sisältöä!

Samalla moni toivoo, että ylioppilaskunnan näkyvyys kasvaisi ja opiskelijaelämästä saisi tietoa.

En voi pakottaa jokaista ylioppilaskunnan jäsentä lukemaan Jylkkäriä (utopistinen tavoite), mutta toimitus haluaa parantaa lehden näkyvyyttä. Luulisi, että opiskelijakulttuurin tukeminen journalismin keinoin olisi myös ylioppilaskunnan toive.

Jylkkäriin sijoitetun rahan voi ansaita takaisin avustamalla lehteä.

Lisäksi tehokkain tapa kertoa, mikä Jylkkärissä on pielessä, on antaa palautetta sisällöstä tai lähettää juttuvinkki.

 

Kirjoittaja on Jylkkärin päätoimittaja.

paatoimittaja@jylkkari.fi