JYVÄSKYLÄN yliopiston opiskelijoista noin viidennes eli 19 prosenttia on perheellisiä. Määrä on suurempi kuin valtakunnallinen keskiarvo eli 12 prosenttia. Tästä huolimatta perheellisiä opiskelijoita ei huomioida kovin hyvin Jyväskylän yliopistossa eikä ylioppilaskunnassa.

Perheellisellä opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, jonka perheeseen kuuluu vähintään yksi alaikäinen lapsi. Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL selvitti vuonna 2022 perheellisten opiskelijoiden tarpeita. Selvityksen mukaan suurimpia haasteita olivat ajan riittämättömyys perheelle, toimeentulolliset vaikeudet, tukiverkostojen puute sekä opintojen asettamat haasteet kuten iltaluennot.

Myös lyhytaikaista lastenhoitoa oli vaikea saada esimerkiksi tenttien ajaksi.

 

PERHEELLISTEN opiskelijoiden yhdenvertaisuuden edistäminen oli yksi JYYn hallituksen vuoden 2022 toimenpidesuunnitelman tavoitteista. Selvityksen perusteella keskeisiä kysymyksiä oli etenkin tilojen toimivuus. Voiko kampuksella liikkua vaunujen ja pienten lasten kanssa, onnistuuko opiskelijaravintolassa ruokailu lapsen kanssa kätevästi eli löytyykö syöttötuolia ja onko lasten ateria edullisempi? Olen itse havainnut, ettei kaikilla kampuksilla ole lastenhoitotiloja, joissa on potta ja joissa voi esimerkiksi vaihtaa vaipan ja imettää.

Verrattuna esimerkiksi Helsingin ylioppilaskuntaan, joka tarjoaa kampuksella lyhytaikaista lastenhoitoapua, tai Ouluun, jossa kampuksella on harjoituspäiväkoti, Jyväskylä on kehityksestä jäljessä.

Jotta perheellisten opiskelijoiden asemaa voidaan parantaa, se vaatii yliopistolta ja ylioppilaskunnalta toimia. Yliopiston tulisi joustaa suoritusten määräaikojen kanssa, lieventää läsnäolovaatimuksia ja tarjota vaihtoehtoisia suoritustapoja. (Keinot helpottaisivat myös muita kuin lapsiperheitä.)

Ylioppilaskunta ja ainejärjestöt voivat puolestaan esimerkiksi kertoa tapahtumakuvauksissaan onko tapahtuma lapsiystävällinen samalla tavalla kuin nykyään kerrotaan mahdollisesti kaksikielisyydestä tai esteettömyydestä.

Perheellisten opiskelijoiden aseman parantaminen ei toki ulotu vain kampusalueelle. Kaupunki voi parantaa varhaiskasvatuspalveluiden alueellista saatavuutta lähellä kampuksia ja joustavuutta hoitopaikoissa. Se olisi panostus parempaan opiskelijaelämään.

 

Kirjoittaja on JYYn hallituksen kansainvälisistä asioista ja kansainvälisestä tutoroinnista vastaava jäsen.