Saapuessa Zoom-kokoukseen on vastassa kahdet hymyilevät kasvot. Ne kuuluvat Emmanuel Sibomanalle, Paremmin Yhdessä ry:n toiminnanjohtajalle ja Kaisa Rautiaiselle, Domino-hankkeen projektipäällikölle.

PYR:ssä tehdään kansainvälistä kehitystyötä, jolla tavoitellaan osaamisen vaihtoa sekä ihmisten hyvinvoinnin ja oikeuksien edistämistä. Domino-hanke taas  tukee yksin maahan tulleiden nuorten verkostoitumista ja yhteisöllisyyden lisäämistä.

Sibomanan mukaan järjestöllä on ollut kehitysyhteistyöhankkeita muun muassa Kongossa, Keniassa ja Filippiineillä. Toiveissa olisi järjestää uusia yhteistyökuvioita, mutta siihen tarvitaan lisää resursseja ja enemmän aikaa.

Järjestön toiminta on kuitenkin laajentunut viime vuosina. Paremmin Yhdessä ry:n toiveena ja tavoitteena onkin tulevaisuudessa olla valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatio.

 

Emmanuel Sibomana perusti Paremmin Yhdessä ry:n vuonna 2008, ja virallisesti toiminta alkoi maaliskuussa 2009.

Sibomana oli huomannut kotoutumisen olevan turhan suorituspainotteista ja hän halusi alkaa organisoida enemmän hyvinvointiin tähtäävää toimintaa.

Paremmin Yhdessä ry:n kivijalaksi muodostui syntymähetkellä yhteisöllisyys. Muita järjestön arvoja ovat muun muassa yhdenvertaisuus ja sydämellisyys.

Rautiainen kertoo näiden arvojen olevan kaikessa Paremmin Yhdessä ry:n toiminnassa mukana, ja se on helppoa uskoa, kun kuuntelee Rautiaisen ja Sibomanan keskustelua järjestöön liittyen.

Järjestöaktiivit korostavat toiminnassaan sitä, että aina löytyy aikaa kuunnella ja tehdä rauhassa. Kaikki otetaan vastaan eikä ketään käännytetä ovella.

”Ihmisten tarvitsee tulla kohdatuksi taustastaan huolimatta: täällä ihminen nähdään ihmisenä”, sanoo Sibomana.

 

Reilun tunnin mittaisen keskustelumme aikana nousee monesti esille se, että PYR rakentuu jäsenistään, ja jokaisella jäsenellä on oma tärkeä tehtävänsä järjestössä.

”Kaikki vapaaehtoiset, työntekijät ja kävijät rakentavat Paremmin Yhdessä ry:n. Tätä järjestöä ei ole olemassa ilman ihmisiä”, sanovat Rautiainen ja Sibomana.

Haastateltavista välittyy hyvin vahvasti se, että Paremmin Yhdessä ry:ssä jokainen on tärkeä osa yhteisöä. Tässä yhteisössä jäsenet ovat yhdenvertaisia ja toiminta vastavuoroista: ei ole vain ohjaajaa ja ohjattavaa, vaan kaikki oppivat toisiltaan.

Tämä on korostunut vuonna 2020 entisestään, sillä monia asioita on jouduttu harjoittelemaan yhdessä, kaikki samoista lähtökohdista.

Monikulttuurisessa yhteisössä toimiminen tuo jokaiselle osapuolelle tärkeitä ja hyödyllisiä kokemuksia. Paremmin Yhdessä ry:ssä toimiikin monia vapaaehtoisia juuri tästä syystä. Sibomana muistuttaa, että nykytyöelämään tarvittavaa kokemusta voi hankkia samalla, kun opiskelee.

”Monikielisyys tulee jossakin kohdassa eteen”, hän lisää.

Kokemusta monikulttuurisuudesta voikin hankkia helposti lähtemällä järjestön toimintaan mukaan.

”Vapaaehtoistyötä löytyy laidasta laitaan. Ideoita uudesta toiminnasta otetaan ehdottomasti vastaan!” Rautiainen kertoo ja kannustaa osallistumaan.