Opiskelu yliopistolla jatkuu tänä syksynä pääsääntöisesti etänä. Tämä tuo omat haasteensa varsinkin opintonsa aloittavien elämään, sillä myös suurin osa syksyn tapahtumista on peruttu.

Uudet opiskelijat eivät kuitenkaan jää opintojensa aloittamisen kanssa yksin, vaan tarjolla on tukea, jota on muokattu tämän hetken koronatilanteeseen soveltuvaksi.

Keskeisin tuki uusille opiskelijoille tulee tiedekunnista. Keväällä 2020 alkanut JYUStart -projekti on osa yliopiston Student Life- toimintaa. Projektissa on panostettu kaikkien uusien opiskelijoiden tarvitsemaan tietoon ja viestintään.

JYUStartin projektipäällikkönä toimivan Riitta Miettisen mukaan erityisesti opintojansa tänä vuonna aloittavat otetaan poikkeustilanteessa huomioon.

”Yliopistolle on tärkeää, että uudet opiskelijat pääsevät kampukselle oikeasti, vaikkakin tiukasti koronaohjeistusta noudattaen. Tuo hetki, tuo lyhyt vaihe on ehkä yksi opiskeluajan mieleenpainuvimmista kokemuksista.”

JYUStart-projekti kestää kolme vuotta ja sen keskeisin päämäärä on kehittää rakenteita, jotka vahvistavat opiskelijan akateemista identiteettiä.

Tuen tarve korostuu varsinkin opiskelun eri siirtymävaiheissa ja projekti ottaa huomioon myös opiskelijoiden yhdenvertaisuuden.

 

Tavoitteena on helpottaa opintojen alussa tulevaa infotulvaa sekä vahvistaa opiskelijoiden sitoutumista opintoihinsa. Myös opiskelijanäkökulma on huomioitu JYUStart -projektin työryhmissä, sillä niistä jokaisessa on mukana opiskelijoita.

JYUStart tarjoaa opiskelujen aloittamiseen monipuolisesti tukea. Yksi näistä tuen välineistä on Uuden opiskelijan käsikirja -sivusto, joka kokoaa yhteen keskeistä tietoa opintojaan aloittaville.

Projektissa työskentelevä opiskelija Emma Nevala kokee yhdeksi JYUStartin suurimmaksi anniksi juuri opintojen alussa olevan infotulvan helpottamisen.

JYUStartissa mukana ollessaan Nevala on huomannut, että joidenkin alojen opiskelijoilla ei ole ollut tätäkään infomäärää saatavillaan.

“Sitä on vaan kävelty jännityksessä ekan päivän infoähkyyn ja palattu kotiin illalla innoissaan ja kuitenkin samalla aivoissa Ikea-kassillinen tietoa, jota tuskin tulee muistamaan silloin, kun sille tarve tulee”.

Tänä syksynä yliopiston palveluyksiköiden pop up -messut löytyvät Ruusupuiston ala-aulan sijaan netistä Moodle-kurssina, Preorientaatio uusille opiskelijoille. Se on avoin kaikille Moodleen kirjautuville.

Uudet opiskelijat tekevät kurssin tutoreiden ohjaamana, ja se toimii myös alustana kysymysten esittämiselle.

Kurssin sisältö jakautuu teemoihin: opiskelijan hyvinvointi, yliopiston palvelut opiskelijalle, EduFutura sekä opiskelijan tietoturva. Myös kirjaston infot on huomioitu ja ne löytyvät nyt KirjastoStartti- nimellä.

Uusien opiskelijoiden ei kuitenkaan tarvitse jäädä pelkkien etämateriaalien varaan, sillä orientaatioviikolla fuksit tulevat tapaamaan kampuksella tutoreitaan, joilla on tänä vuonna tuplasti enemmän aikaa käytössään. Osa orientaatioviikon ohjelmasta sekä lukuvuoden avajaiset toteutetaan kuitenkin etänä.

 

Uusia ja vanhoja opiskelijoita mietityttää varmasti paljon myös syksyn tapahtumien toteutuminen.

Asiaan ei ole yksiselitteistä vastausta. JYY:n tapahtumatuottaja Laura Partamies kertoo tilanteen olevan haastava ja tapahtumajärjestäjien täytyy varautua kaikkiin mahdollisiin eri tilanteisiin tapahtumia suunnitellessaan.

Partamiehen vastuulla ovat Amazing Race Jyväskylän, Jyrockin sekä Ilokiven elokuvatoiminnan järjestäminen.

“Koronalla on ollut valtavat vaikutukset tapahtumien järjestämiseen, kun jokaisen tapahtuman on joutunut suunnittelemaan moneen kertaan: miten tämä tehdään normaalisti, miten koronarajoitteilla, miten siirretään ja entä miten perutaan.”

Näillä näkymin siis ainakin Amazing Race ja Jyrock ovat toteutumassa, vaikka syksyn suurimpiin kuuluva opiskelijatapahtuma, Kauppakadun Appro, on peruttu.