Moni tuntee koronapandemian torjuntatoimien myötä stressiä ja huolta, joita ei voi verrata mihinkään elämässä aiemmin koettuun. Opiskelijalle tämä tarkoittaa heikon taloudellisen tilanteen, oman tai läheisten mielenterveyden ja entistä epävarmemman tulevaisuuden murehtimista aikana, jolloin koko yhteiskunnan sietokyky on ennennäkemättömällä koetuksella.

Vielä muutama viikko sitten opiskelijoiden mieltä kaihertaneet kysymykset vaikkapa viikonloppusuunnitelmista tai kesäkämpän vuokrasta ovat painuneet taka-alalle uusien, paljon akuutimpien kysymysten tieltä.

Valmistunko ajoissa? Pystynkö jatkamaan opintojani? Kuinka kesätyöni käy? Sairastuuko joku läheiseni, sairastunko itse? Kuinka pidän huolta itsestäni tässä uudessa tilanteessa?

Miten tämä vaikuttaa tämän päivän nuorten aikuisten maailmankuvaan?

Lukemattomat uudet ongelmat eivät myöskään pyyhkäise vanhoja huolia olemattomiin. Ilmastonmuutos ja sen aiheuttama ahdistus sekä opiskelijoiden velkataakan räjähdysmäinen kasvu ovat vain joitain esimerkkejä ratkaisemattomista asioista, joiden kanssa täytyy elää vielä poikkeustoimien päätyttyäkin.

Miten tämä vaikuttaa tämän päivän nuorten aikuisten maailmankuvaan? Näkökulmastamme maailma tuntuu muuttuvan jatkuvasti arvaamattomammaksi paikaksi elää – luovutammeko musertavan paineen ja kaaoksen alla?

Vai kasvaako meistä yhteen hiileen puhaltava ja eteenpäin katsova tulevaisuuden tekijöiden joukko, joka vie sisuuntuneena maailmaa parempaan suuntaan?

Jos haluamme vastaukseksi jälkimmäisen, kaikkien täytyy yhdessä ponnistella sen eteen. Tehtyjä päätöksiä heikommassa asemassa olevien suojelemiseksi täytyy kunnioittaa ja noudattaa. Kaiken tekemisen on tapahduttava oma sekä muiden terveys ja jaksaminen huomioiden.

Maailmaa voi muuttaa sitä uhkaavan kriisin edessä, jos niin halutaan

Tarttuaksemme sekä koronaa seuraaviin että edeltäviin haasteisiin meidän on nostettava sukupolvellemme tärkeät asiat yhteiskunnan agendalle ja kasvettava päättäjiksi, jotka eivät jätä ketään yhteiskunnan tukirakenteiden ulkopuolelle.

Poikkeustila ja sen aikana tehtävät toimet osoittavat, että maailmaa voi muuttaa sitä uhkaavan kriisin edessä, jos niin halutaan. Tämä kaikki täytyy muistaa myös sen jälkeen, kun koronasta on selvitty.