Noin 40 000 opiskelijaa ansaitsi vuonna 2017 yli vuositulorajan. Näiden opiskelijoiden opintotuesta ollaan nyt perimässä takaisin ylimennyt osa.

Liikaa tienanneiden opiskelijoiden määrä nousi huomattavasti edellisvuodesta, jolloin noin 35 000 opiskelijaa oli tienannut yli vuositulorajojensa.

Kela kutsuu perintäpäätöstään ”takaisinmaksuehdotukseksi”, mutta kyseessä ei ole kuitenkaan ehdotus. Perittävä summa on maksettava takaisin, ellei valita päätöksestä Kelalle.

Keskimääräinen takaisinperittävä summa on 1090 euroa, eli hiukan yli neljän kuukauden opintotuen verran.

Opintotuen vuositulorajat määräytyvät sen mukaan, kuinka monena kuukautena on nostanut opintotukea. Jos opiskelija nosti yhdeksän kuukautta opintotukea vuonna 2017, hän sai tienata muita tuloja enimmillään 11 850 euroa.

Kelan takaisinperinnästä voi tehdä uudelleenkäsittelypyynnön 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös perinnästä on tehty. Perintä voi olla aiheeton esimerkiksi silloin, jos on aloittanut opinnot kesken vuotta ja tulot ovat tulleet ennen opintojen aloittamista tai jos on valmistunut kesken vuotta ja tulot on tienattu sen jälkeen.