”Minua kiinnostaa shamanismissa se, että se edustaa vanhinta tähän päivään säilynyttä uskonnon muotoa, jossa shamaani toimii siltana tämän- ja tuonpuoleisen välillä.”

Näin kertoo väitöskirjatutkija ja Korean kielen opettaja Hyunhee Lee.

Koreassa perinne on elänyt vahvasti tuhansia vuosia. Leen mukaan Etelä-Koreassa on arviolta puoli miljoonaa shamaania, jotka ovat pääosin naisia.

Leen toi Suomeen Kalevala.

Lönnrot teki hienon työn kootessaan yhteen Suomen suullista perintöä, kansan vanhoja tarinoita. Korean shamaanit laulavat mm. prinsessa Barista, jonka tarinassa on samoja piirteitä Lemminkäisen tarinan kanssa. Tämä sai minut vertailemaan väitöskirjassani suomalaista ja korealaista shamanismia.”

Kristinusko hävitti Suomeen levittäytyessään shamanismin lähes kokonaan. Myös Koreassa shamanismi on ollut muiden uskontojen ja kulttuurien puristuksessa.

”Kolmen kuningaskunnan shamaani saattoi olla myös kuningas. Toisena aikana shamaani edusti alinta kastia. Vuosikymmeniä kestäneen miehityksensä aikana japanilaiset pyrkivät kontrolloimaan shamanismia. ”

Jopa korealaisten monikansallisten yritysten kerrotaan käyttävän shamaanien palveluksia.

Shamaaneja arvostetaan etenkin kansankulttuurin säilyttäjinä. Kuuluisimmat heistä ovat saaneet arvonimeksi aineettoman kulttuuriperinnön kantaja. Shamaanilta haetaan myös neuvoja monenlaisiin inhimillisiin pulmiin, usein taloudellisiin. Jopa korealaisten monikansallisten yritysten kerrotaan käyttävän shamaanien palveluksia.

”Suomalainen ja korealainen shamanismi eroavat monilta osin toisistaan. Koreassa shamanismi kehittyi monien korkeakulttuureiden, dynastioiden aikana, kun suomalainen shamanismi kumpuaa vahvasta luontoyhteydestä.”

Jyväskylässä Hyunhee Lee on tehnyt yhteistyötä Monikulttuurikeskus Glorian kanssa. Hän toi myös Suomeen esiintymään korealaisen shamaaniryhmän. Ensi kesänä Lee opettaa korean kieltä Jyväskylän kesäyliopistossa.

”Koen olevani Suomessa jonkinlainen korealaisen kulttuurin lähettiläs.”

Hyunhee Lee

  • Opettanut Korean kieltä ja kulttuuria ulkomaalaisille Koreassa. Nykyään opettaa Jyväskylässä.
  • Saapui Suomeen, koska kiinnostui suomalaisesta tietäjäperinteestä ja Kalevalasta.
  • Kulttuurin opettamiseen kuuluu myös ruoka. Opettaa kimchin ja muiden ruokien tekemistä.
  • Uskoo kiinnostuksen korealaiseen kulttuuriin olevan nousussa. Nuoria kiinnostaa hänestä etenkin musiikki.