Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on valittu Suomen yliopistojen rehtorineuvoston UNIFI:n  hallitukseen vuodelle 2019.

Hämäläinen korvaa hallituksessa Tampereen yliopiston rehtorin Liisa Laakson, joka väistyy tehtävästä Tampereen  yliopistofuusion vuoksi.

UNIFI:n jäseniä ovat kaikki Suomen 14 yliopistoa ja Maanpuolustuskorkeakoulu.