Hattulan väkiluvust varmaan 50 rosenttia on inttileskiä ja ne loput 50 on panssarivaunuja. Tää o Suamen isämmaallisin kunta. Meil o jopa panssarivaunut vartioimassa motarin varres molemmim pualin, ettei kukaa aja ylinopeutta. Tää o hattulalaisten miälest maailman hauskin vitsi.

Joku asevelvollinen saattaa tiätääki Hattulan keskustaajaman, Parolan. Siäl on nääs Parolan panssariprikaati, jossa joka vuas tuhannet nuarukaiset alottaa intin. Mut suurin osa niistäkää ei tiiä, et ne o Hattulas, ku ne käy Hämeenlinnas ryyppäämäs ja iskemäs alaikäsii.

Hattula o just semmonem paikka, mihkä hämeenlinnalaiset muuttaa ettimääm perheidyllii. Tääl kato riittää sitä takapihaa, mut ei tää olekaa ku yks iso Hämeenlinnan takapiha. Onhan tääl tota rantaaki, ja Mierolas pysähtyy jopa vesibussi. Tai katotaa ny, jos seki menis viälä konkkaan.

Paremmuus suhteessa toisiin landelaisiin onki oikeestaan ainoo asia, millä parolalaiset voi itte landelaisina leveillä.

Hattulas o hirveen tärkeetä tiätää jo peruskoulusta asti, et miltä kylältä sitä o tultu. Katos parolalaiset o nyv vaan niim paljo tärkeempää porukkaa ku pelkolalaiset ja pekolalaiset. (Pelkola ja Pekola on kaks eri kylää, tiiä se.) Se paremmuus suhteessa toisiin landelaisiin onki oikeestaan ainoo asia, millä parolalaiset voi itte landelaisina leveillä.

Okei, on yks toinenki. Irwin Goodman teki aikoinaan semmotteen laulun ku Ryysyranta, ja siin lauletaa luteista ja täistä. Kato sit Irwinil oli semmonem punatiilinen tönö Parolas, ja sille annettii nimeks Ryysyranta. Se ei tietenkää oo ees rannalla. Sit se piti viäl pakkohuutokaupata, ku Irwin kusi taloutensa.

On meil kolmaski semmone hiano juttu. Hattulas o Hämeen vanhin kirkko. Se o joku keskiaikane pyhiimvaelluskohde. Jo silloi jengi oikeesti tuli tänne vaa huamataksee, et tääl o vaa peltoo ja naakkoi. Eikä se maisema oo siitä mihkää muuttunu viiessäsadassa vuadessa.

 

Paska kotiseutu -juttusarjassa eri paikkakunnilta tulevat opiskelijat haukkuvat kotikuntansa omalla murteellaan. Täältä löydät kaikki palstan kirjoitukset.