Palkkatietojen salailu on esillä seuraavassa hallituksen kokouksessa. Kauppaoikeuden lehtori katsoo rehtorin toimivan lain vastaisesti.

Yliopiston hallitus käsittelee professorien palkkatiedoista syntynyttä julkisuuskiistaa seuraavassa kokouksessaan todennäköisesti epävirallisesti. Osa hallituksen jäsenistä aikoo ottaa asian esiin kokouksessa saadakseen lisätietoja tapauksen taustoista ja yliopiston johdon motiiveista. Yliopiston hallitus kokoontuu seuraavan kerran 17. marraskuuta.
Esimerkiksi hallituksen jäsenet Pentti Vartia sekä opiskelijaedustaja Juha Lintula kiinnostuivat asiasta, kun Jylkkäri kysyi heidän kantaansa yliopiston toimivan johdon päätökseen valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO).

Jyväskylän yliopiston kauppaoikeuden lehtori Riitta Ollila arvosteli rehtorin toimia erittäin kovasanaisesti Jylkkärin verkkolehteen kirjoittamassaan lukijakommentissa.
”Rehtori Aino Sallinen pitää saattaa yliopistolain mukaiseen vastuuseen tahallisesta hyvän hallinnon ja julkisuuslain vastaisesta menettelystä. Ei yliopiston johtopaikalla voi toimia henkilö, joka selvässä tapauksessa kieltäytyy noudattamasta lakia eikä ole valmis vastaamaan tekemistään”, kirjoittaa Ollila.
Ollila yhtyy Jylkkärin haastattelemien asiantuntijoiden ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden näkemykseen siitä, että juridisesti kysymys palkkatietojen julkisuudesta on selvä. Hänen mukaansa on syytä kysyä, valvooko hallitus, miten rehtori päätösvaltaansa käyttää.
”Hallituksen pitää valvoa, että rehtori toimii paitsi laillisesti, myös hyvän hallintotavan mukaan”, sanoo Ollila.

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Rantanen ei katso hallituksella olevan tarvetta perehtyä asiaan. Hänen mukaansa päätös palkkatietojen salaamisesta on tehty edellisen hallituksen aikaan, eivätkä siihen liittyvät kysymykset siksi kuulu nykyiselle hallitukselle.
Hänen mukaansa päätökseen tyytymättömällä osapuolella on laillinen oikeus valittaa. Hän ei myöskään ole vakuuttunut, että valituksessa olisi kysymys ajan peluusta, vaikka esimerkiksi Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden profesori Olli Mäenpää on niin epäillyt.
”Professorit kommentoivat liiankin helposti joskus asioita, joissa eivät ole osallisina”, sanoo Rantanen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus totesi syyskuussa, että yliopiston on luovutettava professorien palkkatiedot niitä vuonna 2009 pyytäneelle sanomalehti Keskisuomalaiselle.
Yliopiston tekemän valituksen vuoksi oikeuden päätös ei tule voimaan ennen kuin ensi vuonna käsittelyn jälkeen. Viime vuonna KHO:n juttujen keskimääräinen käsittelyaika oli 10 kuukautta.
Yliopiston nykyisen hallintojohtajan Kirsi Moisanderin mukaan päätöksen valittamisesta teki rehtori Aino Sallinen. Rehtori tai oikeudessa yliopiston asiamiehenä toimiva lakiasiainjohtaja Jouni Valjakka eivät ole suostuneet kommentoimaan, kuka valituksesta on päättänyt ja miksi.
Jyväskylän Ylioppilaslehti ja Keskisuomalainen pyysivät vuonna 2009 saman vuoden virassa olevien professorien palkkatietoja, jotka nimikirjalain mukaan ovat julkisia. Tätä tuoreemmat palkkatiedot ovat salassa pidettäviä, koska yliopistolain muutos muutti virat työsuhteiksi.

Jarno Liski