Korkeakoulukenttä on ollut Suomessa muutosten kourissa ja uudistukset tullevat jatkumaan myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi Lappeenrannassa, Rovaniemellä ja Tampereella on tutkittu korkeakoulujen yhdistämistä ennakkoluulottomasti.

Jamk on jo pitkään tarkastellut mahdollisuuksia siirtyä kokonaan tai ainakin osittain uusiin toimitiloihin. Kokemukset yhteisistä tiloista muun muassa musiikkikampuksen osalta ovat rohkaisevia.

Pitkällä aikavälillä olisikin suotavaa, että Jamk siirtyisi kokonaan lähelle yliopistoa. Tärkeintä ei tietenkään ole seinät, vaan laatu. Yhteistyötä tulisi entisestään tiivistää ja lähitulevaisuudessa yliopisto ja ammattikorkeakoulu tulisi yhdistää Jyväskylässä.

Tavoitteena tulee olla Suomen paras teorian ja käytännön ”seminaari”.

 

Oppilaitosten tarpeet ja tehtävät ovat erilaisia. Ammattikorkeakoulussa tutkinto valmistaa selkeämmin tiettyjen alojen työtehtäviin ja yliopistossa tutkinnot ovat akateemisempia. Myös tutkimuksen osalta roolit ovat erilaiset. Tämä ei kuitenkaan poissulje mahdollisuutta yhdistämiseen.

Opiskelijan kannalta muutos olisi tarpeellinen ja toivottava. Yhdistetty korkeakoulu tarjoaisi monipuolisia opintopolkuja ja mahdollistaisi luontevan siirtymän ammattikorkeakoulututkinnosta yliopistotutkintoon ja päinvastoin. Monissa oppialoissa on jo paljon yhtäläisyyksiä.

Samalla opetusresursseja sekä tutkimus- ja opetustiloja voitaisiin käyttää viisaammin ja tehokkaammin. Myös hallintoa olisi mahdollista tehostaa. Nämä toimet toisivat myös kustannussäästöjä.

 

Yhdistämällä Jyväskylän yliopiston ja Jamkin Jyväskylästä tulisi nykyistä vahvempi koulutuskaupunki, joka pystyisi tarjoamaan entistä osaavampia työntekijöitä ja yhä monipuolisempaa tutkimusta yritysten käyttöön. Samalla Jyväskylän houkuttelevuus paranisi merkittävästi opiskelijoiden silmissä. Tämä veisi koko Keski-Suomen maakuntaa eteenpäin.

Mielestäni yliopiston ja amk:n olisi yhdistyttävä Jyväskylässä ja oppilaitosten hallitusten tulisi aloittaa yhdistymisneuvottelut pikimmiten.

Vasta aloittaneet korkeakoulujen uudet hallitukset ovatkin paljon vartijoina. Nyt tarvittaisiinkin rohkeaa katsetta tulevaisuuteen, jota toivon erityisesti hallitusten puheenjohtajilta, Krista Varantolalta (yliopisto) ja Sinuhe Wallinheimolta (Jamk).

Joonas Könttä
Kaupunginvaltuutettu (kesk.)
Maakuntavaltuutettu
Jyväskylä