Lukuvuoden alkaminen elokuussa vaikeutti selkeästi fuksien asumisjärjestelyjä syksyn alussa, kertoo JYYn opiskelijoille teettämä kysely. Myös toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoilla oli vaikeaa järjestää asumista elokuussa.

Tänä vuonna lukuvuosi alkoi edellisiä vuosia aikaisemmin. Fuksien orientaatioviikko käynnistyi tänä vuonna jo elokuun puolella, kun aikaisemmin se on käynnistynyt vasta syyskuussa. Muutoksen tarkoituksena oli saada kurssit alkamaan entistä aikaisemmin syyskuun alussa.

 

Lähes joka toisella JYYn kyselyyn vastanneella ensimmäisen vuoden opiskelijalla oli vaikeuksia asumisen suhteen elokuussa.

”Monet joutuivat joko ottamaan asunnon jo elokuun alusta, mikä voi olla iso rahallinen panostus, tai keksimään jonkun muun ratkaisun, esimerkiksi asumaan jonkun sohvalla muutaman päivän”, kertoo JYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija Jonna Varsa.

Myös 40 prosenttia toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoista kertoi, että heillä on ollut haasteita kesätöiden ja orientaatioviikon yhteensovittamisessa. Varsan mukaan nämä vastaajat ovat todennäköisesti olleet muun muassa tutoreita, joiden täytyi olla paikalla jo ensimmäisellä viikolla.

 

JYYn hallituksen kanta on, että kyselyn perusteella lukuvuoden aloittaminen elokuun lopussa ei ole toimiva toimintatapa.

”Kyselyn tulosten perusteella on aika kohtuutonta, että opiskelijoiden pitää tulla kaupunkiin jo elokuussa neljän päivän lisäajan takia”, Varsa toteaa.

Kyselyn avoimissa vastauksissa ehdotettiin, että lukuvuotta voisi mieluummin pidentää toukokuun puolelta tai että aikatauluja voisi tiivistää pitkin vuotta. Vastauksissa myös ehdotettiin, että jos lukuvuosi on aloitettava elokuussa, se aloitettaisiin reippaasti aikaisemmin, esimerkiksi jo elokuun puolessavälissä.

Kyselyyn vastasi yhteensä 657 opiskelijaa. Heistä 192 oli fukseja, 234 toisen tai kolmannen vuoden opiskelijoita ja 231 sitä kauemmin opiskelleita.

Vastaava kysely on tehty myös yliopiston henkilökunnalle. Kyselyiden perusteella yliopiston johtoryhmä tekee päätöksen lukuvuoden alkamisesta ensi syksynä. Päätös pyritään tekemään mahdollisimman pian.