1. Ryhmänne nimi ja ehdokkaiden määrä

Luonnontieteilijät (LuoTi) , 13 ehdokasta

2. Esitelkää ryhmänne lyhyesti 

Luonnontieteilijät on luonnontieteellisten ainejärjestöjen puoluepoliittisesti sitoutumaton ryhmittymä, joka ajaa ainejärjestöille ja niiden jäsenistölle tärkeitä asioita. LuoTi toimii järjen äänenä ja pohjaa päätöksenteon faktoihin ja rationaalisuuteen.

3. Mitkä ovat ryhmänne vaaliteemat?

  • JYYn ainejärjestöille tarjoaman tuen ja palveluiden lisääminen
  • Tutortoiminnan ja tutorkoulutuksen kehittäminen
  • JYYn tuominen lähemmäksi keskiverto-opiskelijan arkea

4. Listatkaa kolme konkreettista asiaa, joita ryhmänne aikoo ajaa edustajistossa

  1. Vaalirengas Järjestöjen Ääni jätti edustajiston kokouksessa 8/2017 aloitteen yleisavustuksen uudistamisesta. Uudistus on syytä ajaa loppuun saakka tulevalla toimikaudella, jos hallituksen vastine ei valmistu kuluvan kauden aikana. Uudistustyössä on syytä kuunnella ainejärjestöjen mielipiteitä mahdollisimman tarkasti.
  2. Nykyisellään yliopiston opiskelijoille tarjoamien tilojen saatavuus on huonontunut entisestään. Luonnontieteilijät pyrkii siihen, että JYY ottaa tiukemmin kantaa yliopiston linjauksiin ja pyrkii vapauttamaan myös tilojen iltakäyttöä.
  3. JYYn tulisi jalkautua kampuksille pitämään ständiä ja tarjoamaan kahvia ja pientä naposteltavaa. Erityisesti Ylistön alue on sitä, jossa JYY koetaan pelkkänä jäsenmaksuna. Näin saadaan JYY lähemmäksi riviopiskelijan arkea ja korostettua JYYn opiskelijoille ja ainejärjestöille tarjoamaa tukea.

5. Jos JYYn toimintaa pitäisi supistaa, mistä lähtisitte leikkaamaan? Miksi juuri siitä?

Budjetin perusteella, jos jostain olisi pakko leikata, leikkauskohteeksi voitaneen valita kulttuuritoiminnan kulut. Tämä toteutettaisi tehostamalla toimintaa mm. talkootoiminnalla sekä kulujen ja tuottojen suhteen parantamisella. Pyrkimyksenä on pystyä rahoittamaan JYYn varsinaista toimintaa tapahtumista saaduilla tuotoilla.

6. Jos voisitte muuttaa yhden asian JYYssä, mikä se olisi?

JYYn tulisi tarjota entistä enemmän vapaa-ajan tiloja opiskelijoiden/ainejärjestöjen käyttöön, esimerkiksi sitseille tai muuhun juhlakäyttöön ja  mahdollisuudeksi yhteisöllisyyden kehittymiselle, koska Jyväskylän käytettävissä olevien tilojen tilanne on todella heikko.

7. Miten JYYn pitäisi tukea ainejärjestöjen toimintaa?

Erityisesti tilojen tarjonta on nykyisellään minimaalista, sillä konkreettisesti vaihtoehtoja ovat ainoastaan Opinkivi ja Lillukka (jota vielä toistaiseksi remontoidaan). JYYn tulisi osallistua enemmän ainejärjestöjen arkeen tarjoamalla monipuolisemmin tiloja sekä muita palveluita. Esimerkiksi useilla ylioppilaskunnilla on tarjolla vuokrattavaksi pakettiauto jäsenistön tarpeisiin, ei vain ylioppilaskylän asukkaiden vuokrakäyttöön.

8. Miten kehittäisitte Kortepohjaa?

On tärkeää pitää asuntojen vuokrataso mahdollisimman opiskelijaystävällisenä, mutta siitä ei tule tinkiä asuntojen laadun kustannuksella. Suuri osa yliopisto-opiskelijoista asuu muualla kuin ylioppilaskylässä, joten jäsenmaksua ei tule kohdentaa ylioppilaskylään.

9. Lappeenrannassa ja Vaasassa on lakkautettu ylioppilaslehti, Oulussa se ilmestyy nykyään vain netissä. Millaisena näette Jylkkärin tulevaisuuden?

Oman ylioppilaslehden tekeminen ja jakelu tulee turvata jatkossakin. Jylkkärin on kuitenkin pystyttävä kilpailemaan opiskelijoiden huomiosta muiden eri medioiden kanssa, joten eri kanavia ja julkaisumuotoja on edelleen kehitettävä. Erityisesti juttujen aiheiden pitäisi olla keskiverto-opiskelijaa kiinnostavia ja normaalia arkea sivuuttavia. Erityisesti ainejärjestöjä ja niiden toimintaa, eli opiskelijaa lähinnä olevia tahoja, voisi käsitellä entistä enemmän.

Perinteinen paperinen lehti tulee säilyttää, jos se on tehtävissä kustannustehokkaasti ja siten, että riittävä levikki on mahdollista turvata. Rahaa ei tule käyttää painettuun laitokseen periaatteen vuoksi ja kustannustehokkuuden puuttuessa myös pelkkään verkkolehteen siirtymistä on voitava harkita, vaikkakaan ei heppoisin perustein.

10. Pitäisikö ylioppilaskuntien automaatiojäsenyydestä luopua? 

Automaatiojäsenyys on pinnalla oleva aihe ja siitä on esitetty hyviä ja huonoja argumentteja puolin jos toisin. Automaatiojäsenyys on kriittisen tärkeää edunvalvonnan ja muiden ylioppilaskunnan tehtävien hoidon onnistumiseksi, joten tilanne on perusteltua pitää nykyisellään myös jatkossa. Kuitenkin automaatiojäsenyys koetaan myös pakkojäsenyytenä, joten ylioppilaskunnan varojen käyttö sekä kannanotot tulevat olla opiskelijoita palvelevia ja ylimääräistä puoluepolitiikkaan sekaantumista tulisi välttää. Jäsenmaksun käytöstä tulisi olla enemmän helposti saatavilla olevaa ja läpinäkyvää tietoa, esimerkiksi JYYn kotisivuilla.