1. Ryhmänne nimi ja ehdokkaiden määrä

JYYn Demariopiskelijat / Social Democratic Students of JYY, 13 ehdokasta

2. Esitelkää ryhmänne lyhyesti 

Olemme joukko erilaisia opiskelijoita erilaisista taustoista, joita yhdistää samanlainen arvomaailma sekä visio siitä mihin suuntaan JYYtä haluamme kehittää. Lisää moninaisuutta, enemmän tasa-arvoa!

3. Mitkä ovat ryhmänne vaaliteemat?

Opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäiseminen ja kokonaisvaltainen hyvinvoinnin parantaminen. Opintojen sujuvoittaminen ja helpottaminen. Liikunnan lisääminen. Erilaisten opiskelijoiden huomioonottaminen monipuolisempien tapahtumien muodossa. Opiskelijoiden konkreettisempi ottaminen osaksi JYYn toimintaa.

4. Listatkaa kolme konkreettista asiaa, joita ryhmänne aikoo ajaa edustajistossa.

Lisää alkoholittomia ja profiililtaan monipuolisempia tapahtumia, ainejärjestöjen sopo-sektoreille lisää valmiuksia ehkäistä opiskelijoiden yksinäisyyttä ja syrjäytymistä koulutuksen muodossa sekä sitoa tämä koulutus ainejärjestöjen rahoitukseen, YTHS:n mielenterveyspalveluita sujuvoitettava lisäämällä resursseja.

5. Jos JYYn toimintaa pitäisi supistaa, mistä lähtisitte leikkaamaan? Miksi juuri siitä?

Lähtisimme leikkaamaan tapahtumista ja toiminnoista, joita ylläpidetään perinteen velvoittamina ja joille ei kuitenkaan ole enää kysyntää, esimerkiksi JYYn avajaisbileiden konseptia voisi miettiä uudelleen. Näin JYYn resursseja voitaisiin käyttää muihin tärkeämpiin toimintoihin.

6. Jos voisitte muuttaa yhden asian JYYssä, mikä se olisi?

Sopo-sektorin nostaminen vielä enemmän JYYn toiminnan keskiöön opiskelijoiden syrjäytymisen ja yksinäisyyden jatkuvan kasvun takia.

7. Miten JYYn pitäisi tukea ainejärjestöjen toimintaa?

Tärkeitä tukimuotoja ovat ainejärjestötoimijoiden koulutukset ja kaikille avoimet valiokuntatapaamiset. JYYn tärkeimpiä tehtäviä on ainejärjestöjen tuominen yhteen. Tuen pitää lähteä aina ainejärjestöjen tarpeesta. Järjestöavustuksissa pitää huomioida erityisesti ainejärjestöjen ja opiskelijoiden yhdenvertaisuus, esimerkiksi tapahtumien monipuolisuudessa.

8. Miten kehittäisitte Kortepohjaa?

Kortepohja kaipaa opiskelijaravintolaa sekä monipuolisempia liikunta-, harraste- ja opiskelutiloja.

9. Lappeenrannassa ja Vaasassa on lakkautettu ylioppilaslehti, Oulussa se ilmestyy nykyään vain netissä. Millaisena näette Jylkkärin tulevaisuuden?

Jylkkäri on loistava keino tiedottaa ylioppilaskunnan tapahtumista. JYY on niin iso toimija, että Jylkkärin paperiversion ylläpitäminen on perusteltua ainakin toistaiseksi, Jylkkäristä kokonaisuudessaan ei pidä luopua.

10. Pitäisikö ylioppilaskuntien automaatiojäsenyydestä luopua?

Ylioppilaskuntien automaatiojäsenyydestä ei tule luopua. Automaatiojäsenyys merkitsee parempaa opiskelijoiden edunvalvontaa. Tämän lisäksi automaatiojäsenyys tasa-arvoistaa ja yhdistää yliopisto-opiskelijoita tarjoamalla monipuolisia palveluita kaikille ylioppilaskunnan jäsenille.