Kun valta vaihtui Jylkkärissä tammikuun lopussa, olen joutunut useampaan otteeseen vastaamaan kysymykseen siitä, miten lehti muuttuu minun aikanani. Radikaaleja muutoksia ei ole tiedossa ainakaan heti, vaikka uutena päätoimittajana lähdenkin toteuttamaan omaa visiotani Jylkkäristä.

Jylkkäri on jatkossakin opiskelijoiden asialla. Lehden tehtävänä on kertoa opiskelijoiden elämään vaikuttavista asioista, kuten ylioppilaskunnan edustajiston päätöksistä, opintotuesta ja terveydenhuollosta ja tarjota vinkkejä arjen avuksi. Jylkkäri on – tai ainakin sen pitäisi olla – opiskelijoiden ensisijainen lähde omaa yliopistoaan koskevissa uutisissa, sillä mikään muu media ei ole yhtä kiinnostunut Jyväskylän yliopistosta ja sen opiskelijoista kuin Jylkkäri.

Yliopisto-opiskelijoille suunnattuna lehtenä Jylkkärin on tarkoitus myös sivistää lukijoitaan. Jylkkärissä taustoitetaan uutistapahtumia, ruoditaan politiikkaa ja kerrotaan uusia ja yllättäviä asioita. Lehdessä kirjoitetaan tieteestä, taiteesta ja kulttuurista. Lukija pyritään yllättämään uusilla näkökulmilla tuttuihin aiheisiin sekä avartamaan hänen ajatteluaan ja maailmankuvaansa.

On tärkeää, että lehti myös viihdyttää ja lukijat haluavat viettää sen parissa aikaa.

Sivistämisen ja opiskelijoiden asioista kertomisen ohella on tärkeää, että lehti myös viihdyttää ja lukijat haluavat viettää aikaa sen parissa. Jylkkäri haluaa olla varteenotettava kilpailija älypuhelimelle Ilokiven tai Sonaatin ruokalassa yksinään istuvalle opiskelijalle. Jatkossa Jylkkärissä on tarkoitus julkaista enemmän syvällisiä artikkeleita ajankohtaisista ja kiinnostavista ilmiöistä ja henkilöistä. Lehden jutuissa lähdetään rohkeasti pois kampukselta, sillä kiinnostavat tarinat, ihmiset, tapahtumat ja ilmiöt eivät ole sidoksissa paikkaan.

Ylioppilaslehdessä on mahdollista kokeilla ja kohauttaa sekä tehdä asioita eri tavalla kuin isoissa mediataloissa.Tärkeintä on, että Jyväskylän yliopiston opiskelijat kokevat lehden omakseen.

Nuoret aikuiset ovat kohderyhmä, jonka jokainen media haluaa tavoittaa, mutta vain harva onnistuu tarjoamaan heitä kiinnostavaa sisältöä. Yliopisto-opiskelijoista koostuva avustajaporukka tarkoittaa, että Jylkkärin toimittajat eivät pelkää laittaa itseään likoon.

Jylkkäri sai viime vuonna uudet verkkosivut sekä aloitti videoiden ja podcastien julkaisemisen. Tähän asti verkkosivuilla on julkaistu lähinnä paperilehdessä julkaistuja juttuja, mutta tulevaisuudessa verkkolehti on ajankohtaisempi ja päivittyy lehden julkaisuajankohtien ulkopuolellakin. Videoiden ja podcastien tekemistä jatketaan, ja lisäksi Jylkkäri liittyy lähiaikoina Instagramiin.

Vaikka toimintaa pyritään kehittämään koko ajan, pysyy kynnys kirjoittaa ja kuvata Jylkkäriin matalana. Avustajapalaverit ovat kaikille avoimia, ja omia ideoitaan voi tarjota myös sähköpostitse. Päätoimittajaa saa tulla nykimään hihasta missä vain, milloin vain.