Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta on valinnut hallituksen vuodelle 2017. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Teemu Vasama, 22, Alvarin unionista. Vasama toimi vuoden 2016 JYYn hallituksen varapuheenjohtajana.

Nousu JYYn vallan huipulle noudattaa siis samaa kaavaa kuin edellinen vallanvaihdos. Väistyvä puheenjohtaja Lasse Heikkilä nousi myös puheenjohtajan paikalle varapuheenjohtajan pallilta.

”Todella hyvillä mielin aloitan puheenjohtajana. Olen seurannut vuoden ajan läheltä JYYn toimintaa varapuheenjohtajana ja orientoitunut sitä kautta uuteen tehtävääni. Minulla on paljon ideoita JYYn kehittämiseksi”, Vasama toteaa.

”Aloitin jo fuksivuoteni syksyllä ainejärjestöhommissa, eli järjestötoiminta on ollut osa elämääni koko opiskelu-urani ajan.”

Tällä hetkellä isoin kysymys on opiskelijan toimeentulo.

JYYn kehittämisessä Vasama nostaa esiin kolme erillistä kohdetta. Ensimmäinen on pitkäjänteinen työ opiskelijoiden edunvalvonnassa. Toinen kehittämiskohde on JYYn varsinainen strategia, joka tehdään valmiiksi ensi vuonna. Kolmas kohde on JYYn hallinnon uudistaminen.

”Nykyisin hallinto on monimutkainen. Se vaatii paljon perehtymistä. Kaikilla edustajilla ei ehkä ole selvää käsitystä siitä, kuka päättää mistäkin asiasta ja miten vastuualueet jakautuvat. Hallinnon selkeyttäminen on mielestäni yksi tärkeimmistä tehtävistä”, Vasama sanoo.

Opiskelijaliike on haastavassa tilanteessa. Opintotukea on leikattu, ja yliopistojen rahoitusta on karsittu. Vasama toteaakin, että opiskelijaliikkeelle riittää töitä.

”Tällä hetkellä isoin kysymys on opiskelijan toimeentulo. Opintorahan leikkaus on prosentuaalisesti erittäin iso tiputus, joka näkyy opiskelijoiden arkielämässä. Lisäksi meidän täytyy seurata tarkasti yliopistojen profiloitumista ja niiden rahoituksen leikkauksia.”

Vaikka Jyväskylän yliopisto on toistaiseksi välttänyt Helsingin yliopiston kaltaisilta massairtisanomisilta, JYY seuraa tarkasti yliopiston tilanteen muutoksia.

”Myös muun kuin opetushenkilöstön vähennykset vaikuttavat opiskelijoiden elämään. Esimerkiksi valmistuminen ja tutkinnon hakeminen riippuvat paljon hallinnon työntekijöistä”, Vasama toteaa.

Ensi vuoden merkittäväksi tapahtumaksi uusi puheenjohtaja nostaa kuntavaalit.

”Kuntatasolla tehdään paljon tärkeitä päätöksiä esimerkiksi kaavoitusasioissa.”

JYYn hallitus järjestäytyy virallisesti vasta tammikuun kokouksessa. Siksi hallituksen varapuheenjohtajan pestiä sekä hallituslaisten vastuualueita ei ole vielä virallisesti jaettu.

Eyüp Ylimaz valittiin edustajiston puheenjohtajaksi.

Ylioppilaskunnan edustajisto valitsi kokouksessaan myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ensi vuonna edustajiston kokouksia johtaa Eyüp Yilmaz (Pörssi & Dumppi). Varapuheenjohtajana toimii Irina Tuokko (JYYn vihreät opiskelijat).

JYYn hallitus 2017

PJ Teemu Vasama, 22, matematiikka (Alvarin unioni)

Riikka Rintala, 22, suomen kieli (Alvarin unioni)

Irina Hasala, 22, journalistiikka (Alvarin unioni)

Jaska Vepsäläinen, 26, kansantaloustiede (Pörssi & Dumppi)

Samuel Latvanen, 24, kauppatiede (Pörssi & Dumppi)

Siiri Haapakoski, 22, laskentatoimi (Pörssi & Dumppi)

Bella Forsgrén, 24, yhteiskuntapolitiikka (JYYn vihreät opiskelijat)

Ronja Karkinen, 23, valtio-oppi (JYYn vihreät opiskelijat)

Klaara Tapper, 23, valtio-oppi & romaaninen filologia (Keskustaopiskelijat)

Aatu Puhakka, 23, valtio-oppi (Jyviva)