Jylkkärin numerossa 2/2015 Jani Tanskanen etsiskeli kolumnissaan todellista asiantuntijuutta. Hänen mielestään YTM ja kansanedustajaehdokas Joonas Köntän ei pitäisi mainostaa itseään Venäjä­-asiantuntijana sillä perusteella, että hän on kirjoittanut gradun Pjotr Kropotkinista. Aivan. Muutakin tietoa, taitoa ja harrastusta tarvitaan.

Mutta huolestuttavaa on, että Tanskaselle ei kelpaa asiantuntijuuden tuottajaksi valtakunnallinen Venäjän ja Itä-­Euroopan tutkimuksen maisterikoulukaan, lyhytnimeltään VIExpert. Lyhennekin tuntuu Tanskasesta vauhdikkaalta. Toisaalta 8­-kirjaiminen lyhenne on kätevämpi kuin 45­-kirjaiminen koko nimi.

Maisterikoulu on kahdentoista suomalaisen yliopiston ylläpitämä erikoistumisväylä ja syventävien opintojen erikoistumisohjelma, joka tarjoaa metodista apua, ajankohtaistietoa ja kai myös ymmärrystä tuosta mielenkiintoisesta alueesta. Sitä koordinoi Helsingin yliopiston erillislaitos Aleksanteri­-instituutti.

Pääsy maisterikoulun opintoihin käy haun kautta. Siihen voi hakea silloin, kun kandidaatintutkinto alkaa olla valmis. Haku on päällä kerran vuodessa. Tällä tavalla voit opiskella kursseja, joita omassa yliopistossasi ei ole tarjolla, ja saada lisäohjausta gradulle niissä tapauksissa, jolloin omalla laitoksella sellaista ei ole. Gradun kirjoitat VIE­tutkimusalueeseen liittyvästä aiheesta omalle laitoksellesi, mutta voit osallistua myös graduntekoa tukevaan seminaariin asiantuntijaopintojen puitteissa.

Kyseessä ei ole maisteriohjelma, josta saisi tutkinnon, vaan se tuottaa kahden kärjen asiantuntijoita: jokainen valmistunut on pätevä sekä oman pääainealansa että Venäjän ja Itä­-Euroopan tuntemusta edellyttäviin tehtäviin. Opiskelijana pysyt koko ajan oman yliopistosi opiskelijana ja saat aikanaan maisterintutkintosi siellä. Sen lisäksi hän saa erillisen todistuksen tämän opintokokonaisuuden suorittamisesta. Voit siis jatkaa omalla laitoksella, mutta suorittaa maisterikoulun yhteiset pakolliset opinnot vapaavalintaiset VIExpert­opinnot omassa yliopistossasi tai jossakin muussa VIE­-yliopistoverkoston yliopistossa. Tähän ohjelmaan hyväksytyt voivat siis tehdä university hopping eli käydä suorittamassa VIExpert­-kursseja muissakin yliopistoissa.

Puškin kirjoitti: Täällä henkii Venäjä, täällä haisee Venäjältä. Meillä se tarkoittaa, että Venäjällä tai muussa relevantissa maassa pitää käydä, mieluummin oleskella, jotta sen kansan ajattelutavasta ja elämästä pääsee jyvälle. Tämän tukemiseksi VIExpert järjestää ekskursioita kerran tai pari vuodessa. Jylkkärin tämän numeron ilmestyessä kymmenkunta opiskelijaa on Pietarissa aloittamassa viikon intensiiviohjelmaa. Maaliskuun eka viikolla 17 opiskelijaa tutustui Armeniaan ja Georgiaan.

Niiden 17 vuoden aikana, jolloin maisterikoulu on ollut olemassa, Jyväskylän yliopistosta on tullut paljon hakemuksia, ja yliopisto on edustettuna verkoston johtoryhmässä ja on muutenkin ollut ansiokkaasti sen toiminnassa. Noin 380 valmistuneesta 20 % on Jyväskylän yliopistosta.

VIE-­asiantuntijaopinnot suorittaneita on päätynyt monenlaisiin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla. Läheskään kaikki eivät päädy sellaisiin töihin, joissa tarvitaan Venäjän tai Itä­Euroopan asiantuntemusta, mutta työllistymiskyselyjemme perusteella tuo asiantuntemus on ollut jonkinlaisena apuna töitä hakiessa – sikäli kuin sitä asiantuntemukseksi voi sanoa.

Tapani Kaakkuriniemi

Koulutuspäällikkö 

Helsingin yliopisto, Aleksanteri­-instituutti

 

Lue lisää:

Missä ovat todelliset asiantuntijat?