Jyväskylän yliopiston kielikeskus puuttuu maturiteetin läpäisyongelmiin muuttamalla suoritustapaa. Kielikeskus kokeilee maturiteetin järjestämistä tentin sijaan osana kandidaattivaiheen tutkimusviestinnän kurssia. Tämä on käytäntönä jo useissa muissa Suomen yliopistoissa.

Pilottikokeilu on ollut syksyllä käynnissä filosofian laitoksella, ja nyt keväällä sellainen alkaa kirjallisuuden opiskelijoilla. Ideana on, ettei tuki opiskelijalle tulisi vasta maturiteetin hylkäämisen jälkeen.

”Jos opiskelija saisi tuen jo varhaisemmassa vaiheessa, hän pystyisi hyödyntämään sitä kandidaatintutkielmansa kirjoittamiseen”, kirjoitusviestinnän opettaja Terhi Forssén valottaa.

Opiskelijat käyvät tutkimusviestinnän kurssilla tutkielmiaan läpi työpajamuotoisesti useassa vaiheessa. He saavat palautetta toisiltaan sekä opettajalta ja saavat tietää maturiteetin läpäisykriteerit jo varhain.

Opettaja tarkastaa kielen näkökulmasta tutkielman yhden osan. Laitos puolestaan tarkastelee sisällöntarkastuksessa opiskelijan koko tutkielmaa.

Uudenlainen maturiteetti otetaan käyttöön porrastetusti syksystä 2016 lähtien. Sen lisäksi säilyy mahdollisuus kirjoittaa e-maturiteetti.

 

Lue lisää:
Monta kertaa maturiteettiin (5.3.2015)