Korkeakoulupolitiikan muutoksissa on vaikea pysyä perässä, etenkin jos edessä siintää alanvaihto. Kokosimme pikaohjeet säännösviidakkoon.

Aloita tästä

Opiskelija voi hakea opintopolku.fi –portaalin kautta yhteensä kuutta korkeakoulupaikkaa. Haku muistuttaa hieman toisen asteen hakua, sillä uudistuksen myötä hakujärjestyksellä on väliä.

Opiskelijan on vastaanotettava opiskelupaikka listaamansa järjestyksen mukaan. Enää ei siis voi tehdä valintaa esimerkiksi pääsykokeen jättämän vaikutelman perusteella.

Käytäntö kannustaa oppilaitoksia korostamaan sitä, että opiskelija otetaan sisään kaksivaiheiseen koulutukseen. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa opiskelijat voisivat hakea pienten yksiköiden sijaan laajempiin ja yleisiin kandiohjelmiin, joista myöhemmin erikoistutaan maisteriohjelmiin.

 

Kuljetko toista kertaa lähtöruudun kautta?
Muutokset tuovat oman lisänsä myös siirto-opiskeluun, eli toiseen pääaineeseen hakeutumiseen kesken korkeakouluopintojen.

Aiemmin korkeakoulun opiskeluoikeus on ollut pysyvä. Tulevaisuudessa aiemmasta opinto-oikeudestaan joutuu luopumaan, kun vastaanottaa uuden korkeakoulupaikan.

Tämän lisäksi korkeakouluilla on vuodesta 2015 lähtien mahdollisuus käyttää sisäänottokiintiöitä. Monet yliopistot, Jyväskylä mukaan lukien, eivät kuitenkaan ota kiintiöitä käyttöön ennen vuotta 2016, jolloin ne muuttuvat pakolliseksi osaksi hakujärjestelmää.

Kiintiöt pakottavat yliopistot varaamaan osan aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville opiskelijoille. Yliopiston strategiajohtajan Kari Pitkäsen mukaan kiintiöillä pyritään vaikuttamaan opiskelijavalintoihin, joten aivan pieniä ne eivät tule olemaan. Tarkkoja tietoja kiintiöiden koosta ei vielä ole.

Alaa vaihtaville pyritään tarjoamaan vaihtoehtoisia tapoja liikkua pääaineesta toiseen. Oppilaitokset aikovat panostaa erityisesti hyväksilukemiseen ja joustavaan siirtymiseen ilman hakuprosesseja. Uudistuksella pyritään vähentämään uusien opintojen aloittamista alusta ja näin nopeuttamaan valmistumista. Opiskelija on kuitenkin pitkälti itse vastuussa opintojensa hyväksilukemisen tarkistamisesta.

Nämä uudistukset koskevat syksyllä 2014 ja sen jälkeen aloittaneita opiskelijoita, sillä lakia ei voida muuttaa koskemaan takautuvasti jo yliopistossa opiskelevia.

 

Vältä konkurssi

Syksyllä 2014 ja sen jälkeen aloittaneet opiskelijat voivat saada kandiin maksimissaan 32 ja maisteriin maksimissaan 23 tukikuukautta. Yhteensä kuukausia saa 300 opintopisteen tutkinnossa käyttön vain 50, eli opiskelijan tulee päättää, kumpaan tutkintoon käyttää enemmän tukikuukausia.

Vaikka kuukausia käyttäisi sallittua vähemmän, ylijääviä ei voi siirrellä alemman ja ylemmän tutkinnon välillä. Poikkeusluvalla tukea voi saada kaikkiaan 64 kuukautta, mutta lisäkuukausia  myönnetään vain todella harvoille. Alan vaihtaminen on pidennyshakemusten yleisin hylkäysperuste.

Ennen syksyä 2014 ja aikaisintaan syksyllä 2011 opintonsa aloittaneilla on käytettävissään yhteensä 55 tukikuukautta, jotka kootaan maksimissaan 37 kandi- ja 28 maisteritukikuukaudesta. Poikkeustilanteissa tukikuukausia myönnetään 70.

Tukikuukausien joustamattomat kiintiöt aiheuttavat kahden pääaineen opiskelijoille pakostakin kikkailua. Kaksia opintoja tekevän ei kannata välttämättä ottaa valmiita kandin papereita ulos ajoissa, jos kanditukikuukausia on vielä käyttämättä. Sen sijaan on järkevämpää käyttää kanditukikuukaudet loppuun ja tehdä samalla syventäviä opintoja, ennen kuin jatkaa virallisesti maisteriopintoihin. Tämä siksi, ettei tukea voi saada kahteen tutkintoon samanaikaisesti, eikä kandista jääneitä kuukausia voi siirtää maisterin tekemiseen.

 

Onnittelut, voitit pelin

Kela kannustaa opiskelijoita valmistumaan ajallaan tarjoamalla opintolainahyvitystä tai opintovähennysoikeuden ajoissa valmistuville. Opintolainahyvitystä myönnetään viime syksynä tai myöhemmin aloittaneille, joilla on lainaa vähintään 2500 euroa. Vähennysoikeus koskee aiemmin aloittaneita.

Molemmat voidaan myöntää vain ensimmäiseksi suoritettuun maisterin- tai amk-tutkintoon, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Opiskeluajan laskenta aloitetaan ensimmäisistä opinnoista myös alan vaihtajilla.

 

Juttuun haastateltu ylioppilaskunnan korkeakoulupoliittista sihteeriä Susanna Koistista. Yhteishaku 17.3. – 9.4.2015