Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan rakennus Ylistönmäellä. Kuva: Perttu Puranen
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan rakennus Ylistönmäellä. Kuvat: Perttu Puranen

Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kohtalo on puhuttanut opiskelijoita ja yliopiston työntekijöitä viime päivinä. Keskisuomalainen uutisoi keskiviikkona, että Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen on ”ehdottanut harkittavaksi” yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan lopettamista.

Uudistuksessa psykologian laitos liittyisi kasvatustieteelliseen tiedekuntaan. Loput yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta sulautuisi humanistiseen tiedekuntaan, jolloin syntyisi uusi humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

Kysyimme Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan korkeakoulupoliittiselta sihteeriltä Susanna Koistiselta, mistä rehtorin lausunnossa on oikeasti kyse.

 

Keskisuomalainen uutisoi aiemmin tällä viikolla rehtori Matti Mannisen esityksestä, jossa yhteiskuntatieteellisen tiedekunta yhdistyisi humanistiseen ja kasvatustieteelliseen tiedekuntaan. Kuinka pitkällä suunnitteluprosessissa nyt ollaan?

Susanna Koistinen.
Susanna Koistinen.

”Rehtori ei ole esittänyt, että yhteiskuntatieteellinen tiedekunta jaettasiin kahtia. Yliopiston hallitus ja operatiivinen johto käyvät tällä hetkellä muiden yliopistojen kanssa valtakunnallista keskustelua siitä, millä tavoin yliopistot profiloituvat painoaloillaan.

Ei ole olemassa vielä minkäänlaista päätöstä, päätösesitystä tai päämäärää, mihin oltaisiin pyrkimässä. Nyt pohditaan, aletaanko tehdä jonkinlaista suunnitelmaa, jossa selvitettäisiin, mitä muutoksia tarvitsee tehdä. Vai tehdäänkö muutoksia ollenkaan.”

Miksi tiedekuntien yhdistämisestä keskustellaan?

”Erityisesti paine tulee opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ministeriö siirsi tänä vuonna osan yliopistojen perusrahoituksesta Suomen Akatemian jaettavaksi yliopistojen painoalojen mukaan. Ministeriöstä on tullut sellaista viestiä, että tulevaisuudessa on luvassa lisää vastaavia siirtoja, elleivät yliopistot suostu vapaaehtoisesti profiloitumaan paremmin.”

Kuinka yleisiä tällaiset uudistukset ovat?

”Tämä keskustelu tulee aina muutaman vuoden välein, että tämä ei ole sinänsä mikään uusi asia. Viimeisimmät suurimmat hallinnolliset uudistukset Jyväskylän yliopistolla ovat olleet humanistisen tiedekunnan järjestelyt, joissa kielten laitos koottiin pienemmistä laitoksista sekä IT-tiedekunnan perustaminen.”

Kuinka todennäköistä on, että yhteiskuntatieteellinen tiedekunta yhdistetään muihin tiedekuntiin?

”Se voi olla todennäköistä joskus tulevaisuudessa. Ei kuitenkaan ole olemassa minkäänlaista tavoitteenasettelua tai aikataulua, millä päätös tehtäisiin.

Jos tällaisia isoja muutoksia tehdään, niin se olisi yliopiston hallituksen päätös. Yliopiston hallituksella ei ole asiasta vielä minkäänlaista päätöstä, eikä tämä ole yliopiston strategiassakaan tavoitteena.”

Keskisuomalainen kirjoitti etusivullaan, että ”jos alustavat kaavailut toteutuvat, Jyväskylän yliopistossa ei ole vuoden päästä enää erillistä yhteiskuntatieteiden tiedekuntaa.” Onko tällainen aikataulu realistinen?

”En usko, että vuoden päästä on tapahtunut vielä yhtään mitään. Vuodenvaihteeseen mennessä saattaa olla valmiina jonkinlainen selvitys siitä, aletaanko muutosta valmistelemaan.”