Opintoihin liittyvistä huolista puhutaan myös YTHS:n psykologien vastaanotolla paljon, kertoo Jyväskylän YTHS:n psykologi Marjo Kotimäki.

”Aina ei ole mahdollista erottaa selkeitä opiskelutottumuksiin tai vaikkapa oppimisvaikeuksiin liittyviä kysymyksiä, vaan usein psyykkiset pulmat ja kehitykselliset huolet kietoutuvat opiskelun ongelmiin.”

Vaikeudet opiskelussa ovat usein esillä YTHS:n psykologien vastaanotolla, vaikka tulosyy olisi jokin muu mieltä painava asia.

“Ajoittain vastaanotolla tulee eteen tilanteita, joissa opiskelija tarvitsee oppimisstrategioidensa ja opiskelutottumustensa tarkempaan selvittelyyn apua tai jokin vaihe opinnoissa ei etene samalla tapaa sujuvasti kuin aiemmat”, Kotimäki kertoo.

Psykologi muistuttaa, että opintojen tökkiessä opiskelijan saatavilla on myös muita tukiverkostoja YTHS:n lisäksi. Hän mainitsee, että silloin kun on pääasiassa kyse oppimisen ongelmista tai opiskelutottumusten pulmista, ensisijainen henkilö arvioimaan tilannetta opiskelijan kanssa voisi olla esimerkiksi opinto-ohjauksesta vastaava henkilö, laitoksen opettaja tai hyvis.

”Lähestymistapa on tällöin selkeämmin opintopsykologinen kuin psyykkisten pulmien tutkimiseen ja hoitoon paneutuva.”

Lue lisää:

Opintopsykologi puuttuu yhä Jyväskylästä (22.1.2015)
Miksei meillä ole opintopsykologia? (22.1.2015)